Wyróżnienie dla najlepszego przedsięwzięcia zrealizowanego w przestrzeni publicznej na obszarze wiejskim — Rewaloryzacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim w Wielkich Chełmach, Gmina Brusy, proj.: Pracownia Architektury Krajobrazu Zielony Filtr

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021

Wyróżnienie

dla najlepszego przedsięwzięcia zrealizowanego w przestrzeni publicznej na obszarze wiejskim

Rewaloryzacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim w Wielkich Chełmach

Gmina Brusy

autorzy

Pracownia Architektury Krajobrazu Zielony Filtr


opinia jury

Przedsięwzięcie zostało uhonorowane za podjęcie działań mających na celu wyeksponowanie walorów dawnego ogrodu dworskiego poprzez wyważoną interwencję w przestrzeń zabytkowego parku. Przeprowadzone działania polegające na przywróceniu historycznych elementów kompozycyjnych takich jak aleje grabowe i ścieżki spacerowe wpłynęły na przywrócenie ogrodowi jego reprezentacyjnej roli. Komisja doceniła ograniczenie zastosowanych w ramach przedsięwzięcia środków i rozwiązań projektowych zmierzających do podkreślenia walorów krajobrazowych założenia, przy uwzględnieniu znajdującej się w jego obrębie funkcji edukacyjnej i rekreacyjnej, a przyjęte rozwiązania za dowód, że kreowanie przestrzeni publicznej odbywa się poprzez działania o właściwej skali dla jej struktury.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE