Wyróżnienie — Rewitalizowana Przestrzeń Publiczna Zabytku — nie podany w zgłoszeniu

Wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2022

Wyróżnienie — Rewitalizowana Przestrzeń Publiczna Zabytku

Miejsce:

Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku


Uzasadnienie jury:

Wyróżnienie przyznano za odtworzenie i wyeksponowanie śladów wczesnośredniowiecznego grodziska Santok, objętego ochroną zabytkową. Obszar realizacji, jest bardzo cenny przyrodniczo, leży w granicach wielu powierzchniowych form ochrony przyrody. Zakres przedsięwzięcia obejmował w szczególności.: budowę ścieżek edukacyjnych, wykonanie głazów i tablic informacyjnych na wyznaczonych stanowiskach archeologicznych, wprowadzenie małej architektury oraz rzeźb „Świadków historii”. Realizacja projektu zaowocowała powstaniem przestrzeni wypoczynku i rekreacji oraz refleksji nad historią tego miejsca, a także pozytywnie wpłynęła na ruch turystyczny na obszarze cennym kulturowo i przyrodniczo. Kapituła Konkursu doceniła ideę i działania podjęte w celu zagospodarowania zabytku archeologicznego i wyeksponowania jego wartości, co przyczyniło się do zachowania tożsamości kulturowej miejsca o cennych wartościach krajobrazowych.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE