Wyróżnienie równorzędne — BDM Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich

Wyróżnienie

15 000 złotych brutto

Pracownia

BDM Architekci

Zespół

Krzysztof Banaszewski, Michał Bylica, Maciej Dembiński, Jacek Mroczkowski, Gabriela Siljanoska, Mariela Soria, Jakub Szymański, Seweryn Trzyna, Magdalena Walczak


Uzasadnienie Jury

Wyróżnienie przyznano za propozycję zintegrowania miejskiej przestrzeni publicznej – przedpola projektowanych budynków sądu i prokuratury z przyległymi terenami określonymi w miejscowym planie jako teren zieleni urządzonej o charakterze ogólnodostępnym(1ZP), teren drogi publicznej dojazdowej (3KDD), poprzez aranżację jej szerokiego pasa drogowego oraz poprzez propozycję zagospodarowania terenów usług administracji (2UA i 1UA) zamykających wnętrze urbanistyczne sugerowane w planie miejscowym. Kształtowana rytmicznymi uskokami projektowana zabudowa sądu i prokuratury tworzy kulisowe wprowadzenie do tego wnętrza, równocześnie zapewnia pełną ekspozycję obiektu z ulicy Wjazdowej.

Na uwagę zasługuje zaproponowanie ciekawych rozwiązań kompozycyjnych poprzez zastosowanie charakterystycznego rytmu elewacji i dobór środków architektonicznych podkreślających rangę i powagę gmachów wymiaru sprawiedliwości.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE