Wyróżnienie w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rok 2021 — Ivan Lavrynchuk

Wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Kraków na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Architektury Krajobrazu obronione w latach 2019-2021

Wyróżnienie w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
rok 2021

autor
Ivan Lavrynchuk

praca
„Słomniki – koncepcja zagospodarowania rejonu młyna nad Szreniawą, na tle przemian przestrzennych miasta”

promotorka
dr UrszulaNowacka-Rejzner


opinia jury

Praca wyróżniona za wyczucie krajobrazowe i wrażliwość twórczą autora, który podjął aktualny temat wykorzystania wartości przyrodniczych i kulturowych w przebudowę i rozwój miasta Słomniki i jego relację z doliną Szreniawy.

 

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE