Wyróżnienie w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej — Heinle, Wischer und Partner Architekci

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2023

Wyróżnienie w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej

Centrum Usług Publicznych w Opolu

Inwestor

Gmina Opole

Pracownia projektowa

Heinle, Wischer und Partner Architekci

Wykonawca

Warbud; Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST-OPEBEL


Nagrodę przyznano za

  • dużą skalę przedsięwzięcia fundamentalnie zmieniającą sposób funkcjonowania obsługi mieszkańców Opola w zakresie załatwiania spraw urzędowych, poprzez skupienie najważniejszych służb miejskich w jednym obiekcie;
  • włączenie w tkankę miejską zaniedbanego rejonu miasta, przez nadanie mu nowoczesnego, miastotwórczego charakteru, z interesującą kubaturą i zagospodarowaniem porządkującym przestrzeń w otoczeniu (pasaż, tereny urządzonej zieleni).

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE