Wyróżnienie w kategorii Budynek/zespół budynków użyteczności publicznej — xystudio

Wyniki konkursu na najlepszy zrealizowany projekt budynku ekologicznego

Wyróżnienie w kategorii Budynek/zespół budynków użyteczności publicznej

KIDO przedszkole publiczne nr 6

autorzy
xystudio


opinia jury

Wyróżnienie za zrealizowanie obiektu o wysokich walorach architektonicznych.

W budynku zastosowano prefabrykowaną konstrukcję z płyt z drewna klejonego krzyżowo, tworząc przyjazne dla użytkownika przestrzenie wewnętrzne z wyeksponowanym rysunkiem drewna. Budynek zrealizowano w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, co pozwala na dojście do niego pieszo lub dojazd na rowerze.

Wody opadowe zagospodarowano na działce. Zaprojektowana powierzchnia biologicznie czynna jest większa, niż wymagały tego zapisy planu miejscowego. Na części budynku przykrytej dachem płaskim zaprojektowano dach zielony.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE