Wyróżnienie w kategorii Feeling at home — trabendo

Brick Award 2023

Wyróżnienie w kategorii Feeling at home

Dom w Sierakowie

projekt
trabendo

skład zespołu autorskiego
Łukasz Nowak, Katarzyna Stawarz-Nowak


uzasadnienie jury
Jury zwróciło uwagę nie tylko na wyczucie w doborze materiałów — ręcznie formowanej cegły i drewna, które z czasem pomogą budynkowi coraz lepiej wtopić się w otoczenie, ale i na świadome ukształtowanie bryły i funkcji. Rozbicie domu na cztery bryły humanizuje jego skalę i odpowiada rzeczywistemu podziałowi funkcji na dom właściwy, dom gościnny i wspólny dziedziniec nakryty świetlikiem.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE