Wyróżnienie w kategorii Nadwodna przestrzeń publiczna — Heine, Wischer und Partner Architekci, Anna Stryszewska-Słońska

Wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2023

Nadwodna Przestrzeń Publiczna
Wyróżnienie

Miejsce
Sochaczew

Realizacja
Bulwary nad Bzurą w Sochaczewie z amfiteatrem, przystanią kajakową i nowym zagospodarowaniem wzgórza zamkowego

Autorzy
Heine, Wischer und Partner Architekci, Anna Stryszewska-Słońska


Uzasadnienie jury

Wyróżnienie przyznano za działania na rzecz uporządkowania przestrzeni w nadrzecznej części Sochaczewa. Zagospodarowanie terenów objętych projektem pozwoliło na wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta i jego efektywniejsze wykorzystanie. Ponadto poprawiono dostępności przestrzeni przy jednoczesnym rozszerzeniu oferty kulturowej i rekreacyjnej. Projekt jest elementem przemyślanych i kompleksowych zmian dokonywanych w przestrzeni, co wpisuje się w pożądane trendy wychodzące naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Warte podkreślenia jest również wykorzystanie odpowiednich materiałów oraz rozwiązań bezpiecznych dla użytkowników i sprzyjających estetyce miejsc. 

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE