Wyróżnienie w kategorii Perła Przestrzeni 25-lecia — AT-ARCHITEKCI Andrzej Tatarek

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2023

Wyróżnienie w kategorii Perła 25-lecia

Centrum Kluczborska Bajka

Inwestor

Gmina Kluczbork

Pracownia projektowa

AT-ARCHITEKCI Andrzej Tatarek

Wykonawca

Zakład Budowlano-Remontowy JURKOWSKI; BENER Michał Benka, W&W De-sign Katarzyna Kaczmarczyk


Nagrodę przyznano za

przeprowadzoną z sukcesem kompleksową rewitalizację zdegradowanego terenu poprzemysłowego, przywracającą miastu przestrzeń tętniącą życiem, otwartą na potrzeby wszystkich mieszkańców miasta, z wykorzystaniem zachowanych i wyeksponowanych obiektów budownictwa przemysłowego do nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rozrywkowych.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE