Nagroda Internautów w kategorii Perła Przestrzeni 25-lecia — PAVO Projekt

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2023

Wyróżnienie w kategorii Perła Przestrzeni 25-lecia

Zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej na cele społeczne w ramach projektu „Re-witalizacja miasta Paczków”

Inwestor

Gmina Paczków

Pracownia projektowa

PAVO Projekt

Wykonawca

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE