Nagroda Internautów w kategorii Perła Przestrzeni 25-lecia — PAVO Projekt

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2023

Wyróżnienie w kategorii Perła Przestrzeni 25-lecia

Zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej na cele społeczne w ramach projektu „Re-witalizacja miasta Paczków”

Inwestor

Gmina Paczków

Pracownia projektowa

PAVO Projekt

Wykonawca

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE