Wyróżnienie w kategorii Rewitalizowana przestrzeń zabytku — Archimedes -Architektura Media Design

Wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2023

Rewitalizowana przestrzeń zabytku
Wyróżnienie

Miejsce
Dołuje

Realizacja
Lapidarium na dawnym cmentarzu ewangelickim w Dołujach koło Szczecina

Pracownia
Archimedes -Architektura Media Design


Uzasadnienie jury

Projekt Lapidarium został wyróżniony za uporządkowanie i zagospodarowanie miejsca o wartości historycznej upamiętniającego pochówki. Stanowi on dobry przykład ochrony cmentarza – wyznania innego niż katolickie – wbrew powszechniejszym trendowi likwidacji, degradacji lub przekształcenia takich miejsc. Co warte podkreślenia, realizacja projektu została zainicjowana oddolnie przez mieszkańców niewielkiej gminy w województwie zachodniopomorskim. W efekcie podjętych działań, zaniedbany, zarośnięty cmentarz w Dołujach stał się elementem edukacji, wiedzy o przeszłości regionu, a także atrakcją turystyczną. Z tego względu stanowi on przykład dobrej praktyki pozwalającej na ochronę wartości zabytkowych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni oraz promocję dziedzictwa kulturowego. Ponadto warto podkreślić, iż realizacja projektu wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu, przy jednoczesnym udostępnianiu go szerszej społeczności oraz turystom. 

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE