Wyróżnienie w kategorii Wystawa — VIDIFILM, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Konkurs Art in Architecture Festival 2023

Wyróżnienie

kategoria
Wystawa

autorzy
VIDIFILM

inwestor
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

projekt
Wystawa Miejsce z Blizną z pracami Artura Lubosa, zaprojektowaną na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf w Łambinowicach

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE