Wyróżnienie za projekt pawilonu — Kateryna Holovchenko

Konkurs na projekt Ogrodów Terapeutycznych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy-Fordonie

Wyróżnienie za projekt pawilonu

autorka
Kateryna Holovchenko

opis autorski

Głównym założeniem projektowym było stworzenie przejrzystej i spójnej przestrzeni publicznej. Ascetyczny i czytelny układ, z architekturą proekologiczną, jednocześnie przez kontrast stylowy podkreśla charakter miejsca. Przestrzenie miejsc rekreacyjnych tworzą spójną monolityczną całość, gdzie subiektywne granice rozdzielają przestrzenie na poszczególne funkcje.

Pawilon jako nowy ośrodek rekreacji — projektowany budynek pawilonu ma dwie kondygnacje nadziemne oraz parking podziemny. Na parterze znajduje się: hol wejściowy wraz z recepcją, gastronomia z zapleczem dla pracowników oraz sale konferencyjne, W części podziemnej zaprojektowano pięćdziesiąt miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Przez komunikację pionową można dostać się do ogrodu zielonego znajdującego się na dachu, z którego
prowadzą dwie rampy do ogrodu terapeutycznego. Bryłę budynku zdobią pionowe, drewniane lamele, stanowiące ażurową ścianą dla całego obiektu projektowanego. Pawilon jest dobrze wkomponowany w otoczenie ogrodu terapeutycznego, co stanowi spójną całość. Ascetyczny i czytelny układ, z architekturą proekologiczną, nie konkuruje z otoczeniem.

Ogród zimowy i lobby jako nowy program funkcjonalny — zaprojektowanie ogrodu zimowego jest niezbędnym miejscem rekreacji i odpoczynku na terenie Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Modernizacja lobby jest dodatkowym atutem do projektu ogrodu zimowego, stanowiący spójną całość. W części lobby główną charakterystyczną zmianą było częściowe usytuowanie świetlików szklonych w części stropodachu. W taki sposób uzyskano dużo światła naturalnego. Wprowadzenie zieleni na ścianach, na podłodze oraz w donicach dodaje poczucia spokoju i harmonii. Posadzka została zaprojektowana z takich materiałów jak: terakota z imitacją paneli drewnianych oraz żywica epoksydowa z imitacją marmuru. W części ogrodu zimowego charakterystyczną zmianą było
wprowadzenie dużych donic z naprowadzającym w środku chodnikiem w kształcie linii falistych. Wykorzystano tu różne gatunki drzew oraz roślin zielonych i kwitnących. Wzdłuż chodnika są usytuowane ławki oraz stoły wraz z krzesłami. Podłoga została wykonana z materiału żywicy epoksydowej z imitacji marmuru.

Ławka-donica jako detal małej architektury — na terenie Centrum Onkologii zostało zaprojektowane siedem ławek-donic — jako
wzbogacający element małej architektury w ogrodzie. Donice zostały obsadzone roślinami zielone oraz kwiatami. Projektowane obiekty architektoniczne są ulokowane w kilku punktach na terenie całego ogrodu terapeutycznego i dobrze wkomponowane w otoczenie.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE