II Nagroda w kategorii Obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna — Vertigo Margareta Jarczewska, A+F Projektowanie Przestrzeni

XXX i XXXI edycja konkursu „Piękny Wrocław”

II Nagroda w kategorii Obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna

Zagospodarowanie terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu
na odcinku pomiędzy mostem Oławskim a mostem Rakowieckim,
w ramach realizacji zadania Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu

pracownia

Vertigo Margareta Jarczewska, A+F Projektowanie Przestrzeni

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE