Praca konkursowa — Antoni Breński, Mikołaj Mlicki

Zaprojektuj zielone Płuca Tarnowa

Praca konkursowa

Antoni Breński i Mikołaj Mlicki

Opis projektu

Koncepcja Antoniego Breńskiego i Mikołaja Mlickiego zakłada stworzenie strefy leśnej, strefy rekreacyjnej i strefy wolnej. W koncepcji zwraca się uwagę na stworzenie makiety/rekonstrukcji czołgu T-34, który stał na byłej strzelnicy. Na byłej strzelnicy zlokalizowano w projekcie również amfiteatr, herb Tarnowa złożony z kwiatów czy place zabaw.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE