Złote wyróżnienie — Zofia Staszel, Sara Bujakowska

Wyniki studenckiego konkursu na projekt budynku dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – „Łobzów Courtyard”

Złote wyróżnienie
1 000 zł

zespół
Zofia Staszel, Sara Bujakowska

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej,
Katedra Projektowania Architektonicznego (A-06)

opiekun
dr Marcin Gierbienis

opis autorski
Głównym celem koncepcji było harmonijne połączenie formy i funkcji, architektury klasycznej istniejącego pałacu Łobzów ze współczesną, rzeźbiarską bryłą. Nadrzędne było dążenie do jak największego zintegrowania obiektu z naturalnym środowiskiem, ograniczając ingerencję w zabytkową strukturę. Stąd nowa kubatura jest niezależna pod względem swojej funkcjonalnej autonomii, oferując innowacyjne przestrzenie dedykowane zarówno studentom architektury, jak i tym z innych wydziałów.
W formie obiekt składa się z trzech brył, które spotykają się harmonijnie w swoim centrum, a każda z nich różni się wizualnie oraz mieści w sobie odrębną funkcję.
Równie ważne, jak architektura jest wykorzystanie potencjału architektury krajobrazu. Wspólnym mianownikiem jest stosowanie zielonych dachów, które jednocześnie mają charakter użytkowy, generując tzw. piątą elewację budynku. W swojej idei obiekt niemal wyłania się z ziemi. Czyni to subtelnie, bez naruszania istniejącego drzewostanu, wzmacniając krajobrazowy przekaz koncepcji. Ścieżki wokół i na dachu zostały zorganizowane tak, żeby zapewnić sprawną komunikację, jak i atrakcyjną przestrzeń wypoczynku. Tak, jak forma wznosi się tak, również zagłębia, umożliwiając dostęp z zewnątrz do podziemia poprzez zewnętrzną kompozycję schodów, które nie są jedynie elementem komunikacji, ale dodatkową przestrzenią społeczną.
Priorytetem przy projektowaniu „Fuzji” było maksymalne otwarcie przestrzeni, pozwalające na elastyczność tworzenia zarówno przestronnych, jak i kameralnych miejsc. Pomieszczenia można szybko modyfikować i w dowolny sposób oddzielać dzięki ruchomym elementom pionowym, wyznaczającym przestrzenie zgodnie z aktualnymi potrzebami uczelni. Zredukowane zostały stałe przegrody pionowe, a rzuty budynku stanowią płynną, otwartą całość, która integruje się z otoczeniem. Przesuwne ścianki pozwalają na powiększenie przestrzeni i przenikanie wnętrz z zewnętrzem. W taki sposób można np. wydzielać strefę wielofunkcyjną na wykłady, jak i integrować w przypadku innych wydarzeń. Antresola tworzy miejsce do organizacji wystaw, ale jest zarazem elementem, który przynależy do sali wielofunkcyjnej, podkreślając przenikanie się funkcji.
W najbardziej eksponowanej bryle znalazła się przestrzeń biblioteki z charakterystycznym układem tarasowej czytelni, której forma została zainspirowana rysunkiem jednego z modelowych audytoriów. Przestrzeń ta może pełnić, również rolę sali do rysunku czy do zajęć projektowych.
W efekcie uzyskane przestrzenie stwarzają przyjazne miejsca do swobodnego funkcjonowania, dla osób szukających zarówno samotności i skupienia, jak i integracji, a wielofunkcyjność zarówno stref zewnętrznych, jak i wewnętrznych wyraziście wpisuje się w tytułową FUZJĘ.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE