Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Marlena Happach p.o. dyrektorki Narodowego Instytutu Dziedzictwa!

10 czerwca '24

To nowe rozdanie dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa — instytucja kultury, której misją jest troska o zabytki, ich zrównoważoną ochronę i wyznaczanie standardów w ich konserwacji, połączy swoje siły z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków. Na czele nowego NID-u stanie Marlena Happach.

Narodowy Instytut Dziedzictwa, owoc połączenia dotychczasowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, powołany został 10 czerwca br. Co stoi za tą decyzją?

Przyczyną połączenia jest zapewnienie zwiększonej efektywności w zakresie realizacji działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w skali kraju, obejmujących w sposób kompleksowy regionalne zróżnicowanie Polski. Zwiększenie jakości w realizacji projektów służących zachowaniu dziedzictwa powinno nastąpić dzięki pełnemu wykorzystaniu połączonego potencjału organizacyjnego oraz doświadczenia obu instytucji, posiadających zbliżony profil działalności, przy jednoczesnej racjonalizacji wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa — czytamy w obwieszczeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18 stycznia br.

Do zakresu działalności nowo powołanego instytutu należeć będzie — między innymi — „wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony i konserwacji zabytków, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, a także prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej dziedzictwa kulturowego” — podaje rządowy portal gov.pl.

Do pełnienia obowiązków dyrektorki nowej instytucji powołana została Marlena Happach, architektka, urbanistka, wieloletnia wiceprezeska Oddziału Warszawskiego SARP. W kwietniu br. pisaliśmy o odejściu Marleny Happach ze stanowiska Architektki Miasta Warszawy. Funkcję tę, po wgranym konkursie, piastowała od 2016 roku. Zaraz po zakończeniu pracy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawy architektka była wicedyrektorką ds. inwestycji warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. W 2016 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem za zasługi w promowaniu działań na rzecz poprawy infrastruktury miejskiej i osiągnięcia w upowszechnianiu pamięci o najnowszej historii Polski.

Jakie wyzwania stoją przed Marleną Happach? Jak podkreśla dr hab. Katarzyna Zalasińska, dotychczasowa dyrektorka NID w opublikowanym wczoraj komunikacie, będą to między innymi: przygotowanie koncepcji budowy magazynów archeologicznych oraz rewizja realizowanych przez NIKZ projektów, aby uniknąć ich dublowania. Zalasińska zwróciła także uwagę na towarzyszącą w ostatnich miesiącach pracownikom obu zespołów niepewność w związku z planowanymi zmianami, wyzwania związane ze startującym w przyszłym roku systemem kontroli wwozu dóbr spoza Unii Europejskiej oraz prace nad wykonaniem ubiegłorocznej ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, czyli przygotowaniem aplikacji związanej z poszukiwaniem zabytków.

 
oprac.: Ola Kloc

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE