Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Julian Franta i Tomasz Bradecki z Nagrodami Premiera za wkład w rozwój polskiej nauki

19 grudnia '23

Już po raz trzydziesty przyznane zostały coroczne Nagrody Prezesa Rady Ministrów w uznaniu za wkład w rozwój polskiej nauki. Wśród laureatów znaleźli się także przedstawiciele środowiska architektonicznego — dr Julian Franta z Politechniki Krakowskiej i dr hab. Tomasz Bradecki, profesor Politechniki Śląskiej.

Nagroda przyznawana jest od 1994 roku osobom lub zespołom za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, także artystycznej lub działalności wdrożeniowej, wyróżniające się rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia, które są podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego.

Wnioski o nagrodę Premiera wraz z uzasadnieniem propozycji zgłaszają przedstawiciele wyższych uczelni i instytutów naukowych. W kadencji 2019-2023 w zespole ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów zasiadali przedstawiciele rozmaitych dziedzin: prof. Konrad Banaszek (fizyka; od 10.06.2022 r.), prof. Henryk Jan Bujak (biologia), prof. Bogusław Andrzej Buszewski (chemia), prof. Maciej Chorowski (energetyka), prof. Ewa Flaczyk (technologia żywności i żywienia), prof. Jarosław Gajewski (teatr, sztuka aktorska), prof. Tomasz Giaro (prawo; przewodniczący zespołu), prof. Grzegorz Gielerak (medycyna, inżynieria biomedyczna), prof. Adam Idzik (matematyka, informatyka), prof. Ryszard Kutyłowski (inżynieria lądowa i transport), prof. Michał Markuszewski (farmacja), prof. Roman Micnas (fizyka), prof. Alojzy Z. Nowak (ekonomia i finanse; do 15.06.2021 r.), prof. Janusz Odziemkowski (historia), prof. Antoni Rogalski (optoelektronika), prof. Witold Rużyłło (medycyna, kardiologia interwencyjna), prof. Jan Sochoń (filozofia, teologia), prof. Joanna Maria Sosnowska (historia sztuki), prof. Jerzy Stopa (górnictwo i geologia), prof. Andrzej Wernicki (weterynaria, zootechnika, rybactwo, agrotechnika) i prof. Bogdan Wojciszke (psychologia, pedagogika).

dr Julian Franta

dr Julian Franta

fot.: Piotr Celewicz

Tegoroczna nagroda przyznawana była za rok 2022. W kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska nagrodę Prezesa Rady Ministrów zdobył dr Julian Franta z Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, za pracę „Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta”, w której architekt na wybranych europejskich przykładach bada proces ewolucji funkcjonalno-przestrzennej dworców kolejowych i ich relacji z przestrzenią publiczną.

Za pracę, która ma istotne znaczenie dla rozwoju współczesnej myśli urbanistycznej, stanowiąc bogaty i innowacyjny wkład w kompleksowe opracowanie procesu ewolucji funkcjonalno-przestrzennej współczesnych dworców kolejowych, posiadającą duży potencjał aplikacyjny sprzyjający wzbogacaniu atrakcyjności i podnoszeniu jakości przestrzeni publicznych miast, ze względu na aktualność i znaczenie tematu, zastosowanie nowatorskiej metodologii badawczej łączącej warsztat naukowca badacza oraz twórcy projektanta — czytamy w uzasadnieniu nagrody.

Więcej o publikacji: „Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta”

 

dr hab. Tomasz Bradecki, profesor Politechniki Śląskiej

dr hab. Tomasz Bradecki, profesor Politechniki Śląskiej

fot.: archiwum Tomasza Bradeckiego

W kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego nagrodę zdobył dr hab. Tomasz Bradecki, profesor Politechniki Śląskiej, prodziekan ds. współpracy i rozwoju na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej oraz adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, za pracę „Wskaźniki, parametry i modele w kształtowaniu intensywnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej”. Architekt w swojej pracy analizuje znaczenie wymienionych czynników dla kształtowania zabudowy w kontekście tendencji, jakie można obserwować w polskiej zabudowie mieszkaniowej.

okładka książki

okładka książki

© dr Tomasz Bradecki

Jak czytamy w uzasadnieniu, nagrodę przyznano za:

autorski system oceny, który może być punktem wyjścia do podjęcia działań legislacyjnych dla jego wprowadzenia na przykład dla inwestycji mieszkaniowych realizowanych z udziałem środków publicznych. Doniosłość przedstawionej koncepcji polega na podkreśleniu roli modelowania w projektowaniu urbanistycznym i konsultacjach społecznych planów urbanistycznych jako narzędzia integracji różnorodnych aspektów przestrzennych wyrażonych parametrami oraz rozwiązywania zidentyfikowanych w ten sposób problemów.

Więcej o publikacji: „Wskaźniki, parametry i modele w kształtowaniu intensywnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej” – monografia Tomasza Bradeckiego

 
oprac.: Ola Kloc

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE