Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Gdzie w Polsce mieszka się najlepiej? Raport, który pokazuje najlepsze miejsca do życia

19 lipca '22

W jakich miastach czujemy się szczęśliwi? W wielkich metropoliach, czy raczej niewielkich miastach? Czy w ogóle możemy zmierzyć szczęście na podstawie statystycznych wskaźników? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania powstał raport „Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia”.

pomysł na szczęście

Raport opracowała firma ThinkCo we współpracy z portalem Otodom. To kolejny raport wydany przez Otodom w ramach projektu „Szczęśliwy Dom”.

Dzięki takim inicjatywom jeszcze lepiej rozumiemy co robić, by żyło się nam lepiej. Chcemy wyrównywać wiedzę, aby zarówno kupujący, najemcy, agenci, jak i deweloperzy świadomiej poruszali się na rynku nieruchomości — wskazuje Karolina Klimaszewska, Senior Data Analyst w Otodom.

W ramach projektu przepytano 35 897 mieszkańców Polski w okresie między wrześniem 2021 a lutym 2022 roku. Podstawą ankiety były odpowiedzi w skali od 1 (zupełnie nieszczęśliwy/-a) do 5 (maksymalnie szczęśliwy/-a). Subiektywne badanie poczucia szczęścia było podstawą do zwrócenia uwagi na pewne zjawiska.

Na pytanie „Jak szczęśliwy/-a czujesz się w mieście, w którym mieszkasz”, 26% mieszkańców polskich miast twierdzi, że czuje się maksymalnie szczęśliwie, 31% po prostu szczęśliwie, a 22% określiło się jako niezdecydowani. 9% mieszkańców czuje się nieszczęśliwe, a 12% zupełnie nieszczęśliwe. Oznacza to, że ponad połowa Polek i Polaków czuje się szczęśliwa w swoim miejskim otoczeniu.

gdzie się szczęści, a gdzie nie szczęści

Miasta o najwyższym poziomie szczęścia (według średniej wynikającej ze skali od 1 do 5) to Gdynia (4,03), Gdańsk (3,96) i Zielona Góra (3,95). Na dalszych pozycjach znajdziemy również Rzeszów (3,76), Katowice (3,75), Poznań (3,73) oraz Kraków (3,69).

Do miast o najniższym poziomie szczęścia należą: Częstochowa (2,81), Kalisz (3,1), Ruda Śląska (3,15). Na dalszych pozycjach znajdziemy Kielce (3,18), Sosnowiec (3,3) oraz Tarnów (3,36).

Ranking miast

ranking miast

© ThinkCo / otodom.pl

Jak wskazują analitycy, poziom szczęścia rośnie wraz z wielkością miasta, ale tylko do poziomu 200–500 tys. mieszkańców. Średni poziom szczęścia w tej strefie to 3,76. Najsłabiej wypadają miasta w przedziale 50-100 tys., gdzie wynik wynosi tylko 3,37.

Wielkość miast a szczęście

wielkość miast i ich wpływ na szczęście

© ThinkCo / otodom.pl

Autorzy raportu przywołują też badania z innego dokumentu, w którym skupiono się na kwestii tego, w których grupach wiekowych ludzie są najszczęśliwsi i najbardziej nieszczęśliwi. Najwyższe wyniki odnotowano w grupach wiekowych 51-60 (3,63) i 61-70 (3,66). Najniższy wynik zanotowała grupa 18-24 (3,21), na co może mieć wpływ kwestia kryzysu mieszkaniowego.

Najszczęśliwsze grupy wiekowe

najszczęśliwsze grupy wiekowe

© ThinkCo / otodom.pl

W przywołanym badaniu zwrócono również uwagę na to, co uszczęśliwia i unieszczęśliwia mieszkańców w różnych grupach wiekowych. Dostęp do sklepów był czynnikiem, który najbardziej uszczęśliwiał wszystkie grupy wiekowe, podobnie jak koszty życia były czynnikiem najbardziej unieszczęśliwiającym. Dla każdej grupy wiekowej istotna była dobra komunikacja, a także kwesta środowiska. Różnice polegały na potrzebach dostępu do kultury i rozrywki, infrastruktury dla dzieci czy dostępności ochrony zdrowia.

Grupy wiekowe i aspekty, które je uszczęśliwiają i unieszczęśliwiają

grupy wiekowe i aspekty, które je uszczęśliwiają i unieszczęśliwiają

© ThinkCo / otodom.pl

co nas uszczęśliwia?

W wyróżnionych przez ankietowanych aspektach, które nas uszczęśliwiają, wyróżniono przede wszystkim dostępność sklepów (29%), komunikację miejską i dojazd (23,9%) i środowisko (23,2%). Różnice między wielkością ośrodków miejskich są znaczące. W małych miastach najczęściej jako elementy pozytywne wskazywano środowisko naturalne, bezpieczeństwo i koszty życia. W średnich miastach królują dostępność sklepów, komunikacja miejska i dojazd, a także bezpieczeństwo. Mieszkańcy dużych miast najbardziej cenią dostęp do rozrywki i kultury, dostępność sklepów oraz komunikację.

Ocena pozytywnych aspektów polskich miast

ocena pozytywnych aspektów polskich miast

© ThinkCo / otodom.pl

Z ciekawych wniosków warto zauważyć wzrost wartości komunikacji miejskiej w większych ośrodkach, wynikający najczęściej z lepszego jej organizowania i dostępności. Zwykle organizacja transportu w mniejszych ośrodkach wiążę się z większymi problemami. Analitycy wskazują również, że osoby z grupy wiekowej 30 i 40 latków częściej wskazywały jako istotny aspekt infrastrukturę dla dzieci, podczas gdy seniorzy wyraźniej podkreślali dostęp do opieki zdrowotnej.

Jakie aspekty nas uszczęśliwiają

jakie aspekty nas uszczęśliwiają

© ThinkCo / otodom.pl

co nas unieszczęśliwia?

Zwycięskim aspektem w kategorii unieszczęśliwiania nie mogło być nic innego jak koszty życia (36%). Znacznie dalej, choć wciąż wysoko, uplasowało się środowisko (tereny zielone, hałas uliczny i czystość powietrza) (23,9%) i dostęp do służby zdrowia (22,2%).

Ocena negatywnych aspektów polskich miast

ocena negatywnych aspektów polskich miast

© ThinkCo / otodom.pl

Koszty życia to najczęściej wymieniany element, choć najbardziej doskwiera w dużych miastach (49,6%). Jedynie w małych miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców ustępuje dostępowi do rozrywki i kultury, który jest największym problemem również w średnich miastach. Większe ośrodki nie mają trudności z dostępem do kultury, za to częściej pojawia się problem środowiska naturalnego.

Jakie aspekty nas unieszczęśliwiają

jakie aspekty nas unieszczęśliwiają

© ThinkCo / otodom.pl

co zrobić by było lepiej?

Autorzy raportu starają się również odpowiedzieć na to, co robić by żyło się nam lepiej w miastach? Przywołano tutaj kilka koncepcji takich jak siedem aspektów miasta regeneracyjnego, podkreślających inkluzyjność, aktywność czy dostęp do zieleni, cele zrównoważonego rozwoju ONZ czy fenomenalną koncepcję „modelu obwarzanka” (eng. doughnut economics) autorstwa Katie Raworth.

Ekonomia obwarzanka w myśleniu o mieście (koncepcja Katie Raworth)

ekonomia obwarzanka w myśleniu o mieście (koncepcja Katie Raworth)

© ThinkCo / otodom.pl

Do najważniejszych elementów należy między innymi poprawienie miejskich polityk mieszkaniowych (przywołano tutaj Wiedeń i Singapur) czy wprowadzenie zrównoważonego transportu miejskiego, a także rozwiązywanie problemu starzenia się społeczeństwa, poradzenia sobie z chaosem przestrzennymadaptacji do zmian klimatu.

Siedem aspektów miasta regenacyjnego

siedem aspektów miasta regenacyjnego

© ThinkCo / otodom.pl

podsumowanie

Raport „Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia” w interesujący sposób pozwala zaobserwować procesyzmiany, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich lat w myśleniu dotyczącym polskich miast. W małych ośrodkach największe problemy to brak odpowiedniej komunikacji, dostępu do ochrony zdrowia i przede wszystkim dostępu do rozrywki i kultury. Duże miasta tworzą problemy z wysokimi kosztami życia czy brakiem odpowiedniego dostępu do natury. Średnie miasta łączą z kolei zalety i problemy zarówno dużych, jak i małych miast.

O ile ocena szczęśliwości w skali od 1 do 5 może wydawać się zbyt ogólna, tak wskazywane przez ankietowanych zalety i problemy ośrodków miejskich pokazują nam, na czym powinni skupić się samorządowcy, architekci, aktywiści i urbaniści.

Cały raport znajdziecie na stronie otodom.pl

 
opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE