PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Odpowiedzialne zarządzanie wodą deszczową w miastach – nawierzchnie wodoprzepuszczalne i obieg zrównoważony

06 sierpnia '21

PERVIA – nawierzchnia wodoprzepuszczalna od CEMEX


Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych, dlatego retencja wody pochodzącej z opadów i ponowne jej wykorzystanie powinny być nadrzędnym celem w projektowaniu nawierzchni zewnętrznych. Zaledwie jedna minuta opadów nawalnych V stopnia może przynieść około 8 litrów wody na powierzchni do 1 m² — wybór systemu odwadniania, ale także podłoża i nawierzchni są więc kluczowe dla zapewnienia zrównoważonego obiegu wody w przestrzeniach miejskich.

Skutki zmian klimatycznych są coraz bardziej widoczne, częste, gwałtowne i ulewne deszcze, sprawiają, że zmienia się charakter powodzi. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo często możemy obserwować zjawisko powodzi błyskawicznych. Zauważalne intensywne opady deszczu stają się charakterystyczne dla naszego klimatu, jednak dopiero w ostatnich latach stają się niszczycielskie. Jednak nie tylko klimat jest przyczyną tych zmian. Duże znaczenie miała i ma działalności człowieka w ciągu kilkunastu ostatnich lat — wybierane sposoby zabudowy miast, brak infrastruktury odprowadzającej wodę. Te czynniki związane z postępującą urbanizacją sprawiają, że nadmiar wody kierowany jest bezpośrednio do kanalizacji deszczowej. W wielu przypadkach woda nie znajduje ujścia i przez to pojawiają się lokalne podtopienia.

Z ogólnodostępnych danych dostarczonych przez firmy ubezpieczeniowe (źródło: piu.org.pl) można wyczytać, że:

(…) tylko w jednym miesiącu, w czerwcu 2020, poszkodowani zgłosili ubezpieczycielom ponad 50 tys. szkód spowodowanych zalaniami w wyniku powodzi błyskawicznych. W tym roku powodzie błyskawiczne dotknęły już województwo śląskie i małopolskie. Tylko jednego dnia strażacy w związku z podtopieniami i zalaniami interweniowali na Śląsku ponad 500 razy.

Problem – zabetonowane miasta

Wspólną cechą dużych i małych miast jest coraz częstsze pokrywanie powierzchni miejskich asfaltem, kostką brukową/granitową, czy też betonem. Nie bez znaczenia jest także ukształtowanie terenu, na którym wykonywane są nawierzchnie. Woda nie wnika w grunt, spływa gwałtownie do niżej położonych miejsc, czy też do kanalizacji deszczowej. W ten sposób wody opadowe w miastach są, niestety, marnotrawione. Dlatego spowolnienie spływu lub całkowite zagospodarowanie wód opadowych staje się obecnie koniecznym zabiegiem. Skuteczne sposoby zagospodarowania wody opadowej w miastach mogą zapewnić odpowiednie odprowadzenie wody do gruntu, jak również zapobiec podtopieniom budynków.

Rozwiązanie – nawierzchnie wodoprzepuszczalne

Jest kilka bezpiecznych metod odprowadzania wody deszczowej z powierzchni lub jej gromadzenia. Są to m.in. skrzynki oraz tunele rozsączające, zbiorniki na wodę, studnie chłonne itp. Większość z nich przyczynią się do gromadzenia deszczówki do późniejszego wykorzystania.

Firma CEMEX proponuje nowatorskie rozwiązanie, związane z odprowadzeniem wody opadowej bezpośrednio do gruntu, aby zasilała wody gruntowe i wzmacniała roślinność wokół nawierzchni utwardzonych. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie chcą magazynować deszczówki, a wolą ją bezpiecznie rozprowadzić w gruncie…

Nawierzchnia przepuszczalna PERVIA

…Tym rozwiązaniem jest PERVIA — nawierzchnia o strukturze otwartej, posiadająca zdolność do swobodnego i szybkiego odprowadzania wód opadowych z powierzchni do głębiej położonych warstw. PERVIA absorbuje wodę i przenosi ją na głębsze poziomy gleby, zapobiegając w ten sposób gwałtownemu przyborowi wody podczas ulewnych deszczów. Jest to możliwe dzięki specjalnie zaprojektowanej recepturze składającej się z sieci połączonych ze sobą pustek, które umożliwiają swobodny przepływ wody.

© CEMEX Polska

PERVIA jest innowacyjnym rozwiązaniem, które wspiera odpowiedzialną gospodarkę wodną, wpływając na zwiększenie zasobów wód gruntowych i zachowanie równowagi w naszym środowisku naturalnym. Nawierzchnia przepuszczalna PERVIA zabezpiecza przed gwałtownym przyborem wód w rzece po obfitych opadach i po wiosennych roztopach. Przyczynia się do zmniejszenia skutków powodzi, występujących w okresach wiosennych i letnich w Polsce. Dodatkowymi korzyściami, wynikającymi ze stosowania PERVI jest mniejszy spływ powierzchniowy do kanałów deszczowych i zbiorników wodnych. Produkt można stosować na powierzchniach ścieżek i chodników oraz jako podbudowę, np. boisk sportowych, aby zminimalizować spływ wody.

Nawierzchnie PERVIA opracowane przez CEMEX są rozwiązaniem zgodnym z wymogami środowiskowymi i głównymi zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Do produkcji PERVIA CEMEX używa najlepszych surowców, spełniających wysokie wymagania polskich i europejskich norm. Ich jakość jest nieustannie kontrolowana przez podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo weryfikowana w wytwórniach betonu towarowego firmy. Ponadto w wytwórniach betonu CEMEX wdrożono system Zakładowej Kontroli Produkcji, który został poddany dobrowolnej certyfikacji przez niezależną jednostkę.

nawierzchnia przepuszczalna PERVIAnawierzchnia przepuszczalna PERVIAnawierzchnia przepuszczalna PERVIA

nawierzchnia przepuszczalna PERVIA

© CEMEX

Jeśli potrzebujesz betonu wodoprzepuszczalnego na taras, chcesz zaprojektować dekoracyjne ścieżki ogrodowe odpowiednie dla wszystkich warunków pogodowych, czy też zbudować drogę rowerową, zachęcamy do kontaktu z naszymi doświadczonymi doradcami. Dobierzemy odpowiednie rozwiązanie na nawierzchnie, które łączy wytrzymałość, trwałość oraz troskę o środowisko naturalne i zasoby wody.

Skontaktuj się z nami:
Michał Kałużyński, Product Manager nawierzchnie wodoprzepuszczalne,
tel: 605 744 260; michal.kaluzynski@cemex.com

 

Więcej informacji o produkcie PREVIA na stronie firmy www.cemex.pl

 
Prawa autorskie © 2021 / Pierwsza publikacja CEMEX Innovati¬on Holding Ltd., Szwajcaria,
Wszystkie prawa zastrzeżone

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE