Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Nie żyje profesor Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej

23 marca '23

Nie żyje profesor Andrzej Białkiewicz. Od września 2020 roku sprawował funkcję rektora Politechniki Krakowskiej. O jego śmierci poinformowała Politechnika Krakowska.

Profesor Andrzej Białkiewicz urodził się w 1954 roku w Czeladzi. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej ukończył w 1978 roku. Od razu rozpoczął pracę w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora otrzymał w 1987 roku na podstawie rozprawy poświęconej architekturze okresu dwudziestolecia międzywojennego i zagadnieniom konserwatorskim. W 2005 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł został mu przyznany na podstawie pracy pod tytułem „Rola rysunku w warsztacie architekta. Szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich”. We wrześniu 2020 roku został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Krakowskiej.

Nie żyje profesor Andrzej Białkiewicz

prof. Andrzej Białkiewicz (1954—2023)

© Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Profesor Andrzej Białkiewicz był autorem i współautorem ponad 140 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Do głównych zainteresowań badawczych profesora należały obszary z zakresu teorii architektury współczesnej, roli rysunku w działalności architektów, zachowaniu dziedzictwa architektonicznego czy procesom nadawania zabytkom architektonicznym współczesnych funkcji. Był również autorem i współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów architektonicznych i konserwatorskich nie tylko na terenie Polski.

 
opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE