Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zmiany w przepisach dotyczących nowych wymagań akustycznych w projektach budowlanych

12 kwietnia '24

Już 1 kwietnia 2024 weszły w życie zmiany przepisów w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Każdy nowy projekt będzie musiał zawierać analizę w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych wynikających z przepisów m.in. o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz dźwiękach przenikających do pomieszczeń budynku.

Wybierz innowacyjny system, który już sprawdził się w praktyce

Minimalne wymagania normowe w zakresie izolacyjności akustycznej reguluje norma PN-B-02151-3. Dla klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wymagany jest standardowy poziom dźwięku uderzeniowego L'n,w < 55 dB.

System Schöck Tronsole®

System Schöck Tronsole®

© SCHÖCK

System Schöck Tronsole®

System Schöck Tronsole®

© SCHÖCK

Sprawdź czy w Twojej inwestycji spełnione są wymagania normowe w zakresie izolacyjności akustycznej. Nowe przepisy od 01.04.2024 roku

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

w § 23 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

 • 4a) analizę w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, zawierającą w szczególności informację o:
  a) zakładanym poziomie hałasu zewnętrznego oddziałującego na budynek,
  b) poziomie wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynku, w tym dla przegród pomiędzy lokalami, okien, drzwi wejściowych do lokali,
  c) wyrobach budowlanych zapewniających wymaganą izolacyjność akustyczną przegród, o których mowa w lit. b,
  d) dopuszczalnym poziomie hałasu oraz dźwięku przenikających do pomieszczeń budynku oraz o sposobie spełnienia tych wymagań
  – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

System Schöck Tronsole®

System Schöck Tronsole®

© SCHÖCK


Wiecej informacji na stronie firmy SCHÖCK Sp. z o.o. w portalu A&B.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE