Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Dziedzictwo i inicjatywy architektoniczne Ukrainy

03 marca '22

Ukraina to ogromny kraj o bardzo zróżnicowanej kulturze. Jego architektoniczne dziedzictwo, dziś będące w stanie zagrożenia, poznawać można za pośrednictwem wielu stron poświęconych konkretnym miastom czy okresom historycznym. Zachęcamy do ich śledzenia i odkrywania ukraińskiej architektury. Zwiększając naszą świadomość walczymy z rosyjską propagandą, która neguje odrębność ukraińskiej kultury i tożsamości narodowej.

architektura historyczna

Архітектура України / Architektura Ukrainy — grupa na facebooku

Grupa prezentująca bogate dziedzictwo arhitektoniczne Ukrainy. Szczególny nacisk położony jest na zabytkowe obiekty nie objęte żadnymi formy ochrony prawnej. 

Zabytki architektury starożytnej są perłami o światowej wartości. Barok ukraiński — najwyższy szczyt sztuki narodowej... Epoka klasycyzmu, która pozostawiła po sobie piękne ogrody i wielkie świątynie... Gotyk i neogotyk, renesans i secesja, konstruktywizm i neoamerykanizm oraz wiele innych stylów. (...) Czy wiesz, że Ukraina jest pierwszym krajem na świecie z największą liczbą drewnianych cerkwi? 

Architektura Ukrainy

ZeFt — пам'ятки України

Różne zabytki Ukrainy oraz po prostu piękne i ciekawe miejsca. Na stronie można znaleźć wiele zabytków architektury, historii, sztuki monumentalnej, archeologii, kultury, przyrody, sztuki ogrodowej oraz po prostu pięknych i ciekawych miejsc Ukrainy. Znaczącą część zajmuje także street art.

Encyklopedia ukraińskiej architektury — link

To projekt internetowy, który za pomocą różnych narzędzi medialnych pokazuje panoramę ukraińskiej architektury. Kuratorzy, a także zaproszeni reżyserzy, twórcy wideo, artyści medialni, architekci w swoich pracach fotograficznych i wideo, performansach, kolażach analizują, jak społeczeństwo kształtuje architekturę i jak architektura kształtuje społeczeństwo. Projekt, tworzony na przecięciu architektury, historii, krytyki, kina i sztuk wizualnych, zachęca do dialogu. Takie kompleksowe podejście pozwala maksymalnie poszerzyć percepcję materialnego środowiska, zobaczyć je z różnych perspektyw i wyrobić sobie własne zdanie na temat jego obecnego stanu. Jest to rewizja roli architekta i dzisiejszej architektury, interpretacja aksjomatów tej dziedziny, wizualizacja jej elementów, stylów, procesów i zmian czasowych.

Україна Інкогніта

Strona ukrainaincognita.com jest poświęcona podróżom, nieznanym miejscom, ciekawostkom i przyrodzie Ukrainy.

modernizm

Katalog ukraińskiej architektury modernistycznej.

inicjatywy

Urban Forms Center

Jest organizacją pozarządową założoną w 2014 roku w Charkowie. Specjalizuje się w rozwoju urbanistycznym miast i gmin oraz badaniu dziedzictwa architektonicznego i kulturowego Ukrainy i świata. Jej priorytety to wykorzystanie wiedzy i zagranicznego know—how do poprawy jakości życia w ukraińskich miastach i przyczynianie się do dokumentacji, badanie i ochrona światowego i ukraińskiego dziedzictwa architektonicznego i kulturowego, promocja Ukrainy na arenie międzynarodowej, w szczególności prezentacja jej historii, dziedzictwa architektonicznego i kulturowego.

CANactions

Jest platformą edukacyjną w dziedzinie architektury i urbanistyki. Platforma komunikacyjna CANactions obejmuje Podyplomową Szkołę Studiów Urbanistycznych, Międzynarodowy Festiwal Architektoniczny oraz Program Publiczny.

IZOLYATSIA

To pozarządowa platforma kultury współczesnej typu non—profit, założona w 2010 roku na terenie byłej fabryki materiałów izolacyjnych w Doniecku na Ukrainie. 9 czerwca 2014 r. teren ten został zajęty przez milicję samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. IZOLYATSIA przeniosła się do stoczni w Kijowie i nadal prezentuje projekty kulturalne oraz wspiera aktywnych społecznie artystów i twórczych producentów w Kijowie, w Ukrainie i na całym świecie, a także służy jako źródło informacji dla międzynarodowych kuratorów, naukowców, artystów i ambasadorów.

Urban Curators

Urban curators to niezależna agencja składająca się z interdyscyplinarnego zespołu działającego w dziedzinie urbanistyki, architektury i zarządzania miastem, z siedzibą w Kijowie.

URBANIDEAS

Jest organizacją społeczną, której celem jest rozwój wysokiej jakości środowiska architektonicznego i miejskiego oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat. Organizują warsztaty architektoniczne mające na celu zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i opuszczonych przestrzeni publicznych, prowadzą wykłady edukacyjne, podczas których opowiadają o swoich doświadczeniach i działaniach oraz zapraszają ekspertów do fachowych dyskusji, wykonują meble plenerowe służące ożywieniu zaniedbanych miejsc, nawiązują współpracę między profesjonalistami a społecznościami lokalnymi w celu rozwiązywania problemów przestrzeni miejskiej.

nauka

Centrum Historii Miejskiej

Centrum jest niezależną instytucją badawczą działającą w kilku obszarach: badań nad historią miejską, humanistyki cyfrowej i archiwizacji oraz historii publicznej. Jej celem jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy badawczej, zbadanie możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w naukach humanistycznych oraz przemyślenie roli historii we współczesnych społeczeństwach. Praca Centrum ma kilka celów: badanie historii miast Europy Wschodniej i Środkowej; promowanie historii miejskiej w formacie interdyscyplinarnym; wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej i kulturalnej; pogłębianie wiedzy i zrozumienia złożoności i różnorodności historii oraz dziedzictwa miast Europy Wschodniej i Środkowej; wzmacnianie współpracy między instytucjami lokalnymi i międzynarodowymi.

CANactions School

Jest platformą edukacyjną z biurami w Kijowie i Amsterdamie. Jej misją jest wspieranie tworzenia miejsc i społeczności, w których ludzie lubią mieszkać i pracować.
Od 2015 roku CANactions School prowadzi podyplomowe interdyscyplinarne programy edukacyjne w zakresie studiów miejskich, zintegrowanego rozwoju miejskiego i strategicznego planowania przestrzennego w kontekście lokalnych i globalnych wyzwań miejskich.

Charkowska Szkoła Architektury

Prywatna uczelnia architektoniczna — pierwsza założona w niepodległej Ukrainie instytucja o tym profilu. Jej ambicją jest stać się najlepszą szkołą architektury w Europie Wschodniej, zapoczątkować nową tradycję w architekturze ukraińskiej oraz kształcić nowe pokolenie architektów i urbanistów o głębokiej wiedzy zawodowej, potrafiących myśleć krytycznie i brać odpowiedzialność za swoją pracę.

opracowanie: Kacper Kępiński

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE