PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Panelowy system poprawy izolacyjności akustycznej istniejących ścian i stropów – ZIPS

16 grudnia '23

Dość często w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej dochodzi do sytuacji, gdy ściana lub podłoga dzieląca sąsiadujące ze sobą pomieszczenia ma niewystarczającą izolację akustyczną.

Rys. 1 - Warstwowe płyty panelowe systemu ZIPS

Rys. 1 – Warstwowe płyty panelowe systemu ZIPS

© BS TRADING | BAKUSTIK

W celu jej polepszenia do wymaganych wartości opracowano na potrzeby rynku UE specjalne gotowe do użycia płyty warstwowe marki ZIPS (Rys. 1). Różnią się od wszystkich innych istniejących materiałów zapewniających dodatkową izolację akustyczną zasadą „all-inclusive”, tzn. konstrukcja każdego panelu zawiera wszystkie niezbędne elementy do uzyskania wysokiej izolacji akustycznej. Podstawą są to dwa sklejone ze sobą materiały: dźwiękochłonna płyta gipsowo-włóknowa na pióro i wpust o grubości 20 mm oraz dźwiękochłonna płyta mineralna (Rys. 2). W zależności od grubości warstwy dźwiękochłonnej gotowa płyta warstwowa ma grubość od 25 do 120 mm.

Rys. 2 - Standartowa płyta panelowa ZIPS

Rys. 2 – Standartowa płyta panelowa ZIPS

© BS TRADING | BAKUSTIK


Główną zaletą paneli ZIPS jest 8 wibroizolowanych gniazd kotwiących, dzięki którym każdy panel kotwiony jest do ściany lub sufitu. Gniazda te zapewniają izolację akustyczną pomiędzy metalowymi kotwami montażowymi wkręcanymi w ścianę a płytą gipsowo-włóknową panelu. W wyrobie tym zastosowano specjalnie opracowaną technologię VIBRID (Vibration Hybrid). Jest to hybrydowe połączenie dwóch rodzajów materiałów wibroizolacyjnych: poliuretanowej tulei prowadzącej, która zapewnia wytrzymałość mechaniczną podczas montażu, oraz uszczelnionej podkładki silikonowej, która odpowiada za wysoką izolację panelu od drgań. (Rys. 3). Przechodząc przez takie gniazdo dźwięk strukturalny jest w wysokim stopniu tłumiony, co umożliwia pełne wykorzystanie zalet warstwowej struktury panelu. W celu zwiększenia skuteczności przydanej izolacyjności akustycznej, niektóre modele paneli ZIPS (modele ZIPS-III-Ultra, ZIPS-Slim) posiadają 8 podkładek wibroizolacyjnych wykonanych z tworzywa Sylomer. To właśnie za pomocą tych podkładek punktowych, panele montowane są do powierzchni ścian lub sufitu. Zwiększają one akustyczne właściwości izolacyjne wielowarstwowego panelu i i zapewniają żywotność produktu do ponad 30 lat.

Rys. 3 - Detal gniazda mocującego sytemu ZIPS

Rys. 3 – Detal gniazda mocującego sytemu ZIPS

© BS TRADING | BAKUSTIK


Podstawowy typoszereg paneli ZIPS nie ma możliwości regulacji paneli w poziomie. Płyty warstwowe dopasowują się do krzywizn płaszczyzny, na której są zamontowane. Jeśli ściana lub sufit mają duże nierówności, stosuje się specjalne panele ZIPS-4, których konstrukcja posiada możliwość poziomej regulacji podczas montażu. Umożliwia to wyrównanie krzywizny powierzchni nawet do 50 mm, a ponadto dalsze zwiększenie izolacyjności akustycznej, ponieważ dodatkowa szczelina powietrzna, która powstaje podczas wyrównywania poziomu, zwiększa wartość współczynnika izolacyjności akustycznej do ΔRw = 19 dB (Rys. 4).

Rys. 4 - Płyta panelowa ZIPS z możliwością regulacji przy nierównych ścianach

Rys. 4 – Płyta panelowa ZIPS z możliwością regulacji przy nierównych ścianach

© BS TRADING | BAKUSTIK

Po zamontowaniu płyt warstwowych na ścianie lub suficie, pokrywa się je warstwą wykończeniową z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5 mm, na której następuje ostateczne wykończenie pomieszczenia (Rys. 5). Po jego wykonaniu, nie można wizualnie rozpoznać, czy pod spodem znajduje się konstrukcja dźwiękochłonna.

Rys. 5 - Układ warstw wraz wykończeniem sytemu ZIPS

Rys. 5 – Układ warstw wraz wykończeniem sytemu ZIPS

© BS TRADING | BAKUSTIK

 

Więcej informacji na stronie firmy BS TRADING | BAUKUSTIK w portalu PdA.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE