PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Ogród w kawałkach - niebawem rusza kolejny etap zagospodarowania Parku Woźniców w Krakowie

04 lipca '24
w skrócie
  1. Park Woźniców w Krakowie to nowy park linearny rozciągający się między ulicą Centralną a Łąkami Nowohuckimi.
  2. Realizacja Parku Woźniców rozpoczęła się po latach planowania i konsultacji z mieszkańcami, z pierwszymi krokami podjętymi w 2013 roku.
  3. Park Woźniców w Krakowie będzie podzielony na cztery strefy, w tym strefy z placem zabaw, siłownią na świeżym powietrzu i pumptrackiem.
  4. Charakter parku linearnego Parku Woźniców umożliwi łatwe przemieszczanie się między Łąkami Nowohuckimi a Parkiem Lotników.
  5. Realizacja Parku Woźniców wymaga wykupu działek przez Miasto Kraków, co wpływa na tempo postępu prac.
  6. Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu A&B

W Krakowie rozpoczyna się następny etap realizacji nowego parku linearnego. Park Woźniców, bo taką nazwę uzyskało zielone założenie zlokalizowane w obrębie Czyżyn, rozciągać się będzie pomiędzy ulicą Centralną a Łąkami Nowohuckimi. Po zakończeniu rozpisanych na lata prac może stać się jednym z najdłuższych linearnych parków w Krakowie, oferując mieszkańcom prawie 20 hektarów zielonych przestrzeni.

wyboista ścieżka

Droga do rozpoczęcia prac nad Parkiem Woźniców nie była usłana różami. Pierwsze kroki prowadzące w kierunku przeobrażenia tego terenu miały miejsce w 2013 i 2018 roku, kiedy to obszar przyszłego Parku Woźniców zaczął figurować w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzeni jako rejon przeznaczony pod urządzenie w charakterze zieleni publicznej. O wczesnych etapach powstawania Parku Woźniców pisaliśmy w 2021 roku w kontekście przetargu na koncepcję nowego zieleńca. Wówczas nie udało się jej uzyskać ze względu na zbyt wysokie koszty opracowania projektów, które wpłynęły jako odpowiedzi na zapytania ofertowe. Sytuacja uległa zmianie już w 2022 roku, kiedy odbyły się konsultacje z mieszkańcami. Niedługo później powstała również wyczekiwana koncepcja zagospodarowania terenów zielonych w południowo-wschodniej części Krakowa. Opracowaniem projektu zajęły się zespoły Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa oraz biuro SANECCY, odpowiedzialne między innymi za projekty Parku Doroty i Maćka w Krakowie oraz Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”, który nagrodzono w zeszłorocznej edycji konkursu PLGBC Green Building Awards.

Wizualizacja Parku Woźniców

Wizualizacja Parku Woźniców

© Archiwum ZZM

park w kawałkach

Koncepcja Parku Woźniców oraz sposób jego finansowania są dość nietypowe, zakładają bowiem podział na cztery strefy, które realizowane są w ramach odrębnych zadań. Największą połać obejmie część wschodnia parku, rozciągająca się od ulicy Centralnej aż po Łąki Nowohuckie. To właśnie ona figuruje jako miejsce, którego zagospodarowaniem w najbliższych latach zajmie się krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej. Na zachód od niej, pomiędzy ulicą Centralną a Nowohucką znajdują się tereny, które urządzone mają zostać wedle koncepcji opracowanych przez studentów Politechniki Krakowskiej. Wystawa prezentująca powstałe propozycje miała miejsce w 2023 roku. Oprócz powyższych w obrębie Parku Woźniców zaplanowano również dwie strefy będące osobnymi zadaniami w ramach budżetu obywatelskiego — są to plac zabaw z siłownią na świeżym powietrzu oraz tak zwany pumptrack, czyli tor przeznaczony do jazdy rowerem.

Koncepcja Parku Woźniców

Koncepcja Parku Woźniców

© Archiwum ZZM

Planowany Park Woźniców wyposażony będzie w szeroki wybór infrastruktury — znajdą się tutaj między innymi zbiorniki wodne, ekostrefy, boiska do gier oraz ogródek społeczny. We wschodniej części założenia zaplanowano również psi park oraz scenę plenerową, która służyć będzie podczas wydarzeń organizowanych przez lokalną społeczność.

zielony korytarz — ekologiczny, napowietrzający i komunikacyjny

Wedle założeń Park Woźniców ma mieć charakter tak zwanego parku linearnego — czyli takiego, który ma wydłużony obrys. Tego rodzaju założenia parkowe bardzo często powstają na terenach zamkniętych fabryk, linii kolejowych czy fortyfikacji, ale także koryt wyschniętych rzek lub kanałów. Krakowski Park Woźniców ma przede wszystkim pełnić rolę zielonego korytarza, umożliwiającego łatwe przemieszczanie się pomiędzy Łąkami Nowohuckimi a czyżyńskim Parkiem Lotników. Co ważne, służyć będzie on nie tylko mieszkańcom Krakowa — Park Woźniców już w tej chwili stanowi cenną trasę migracji dzikiej zwierzyny. Zielona enklawa, jaką jest Park Woźniców, wpływa również pozytywnie na przewietrzenie okolicznych osiedli.

Wizualizacja Parku Woźniców

Wizualizacja Parku Woźniców

© Archiwum ZZM

krok po kroku

Do otwarcia Parku Woźniców wciąż jednak daleka droga — tereny, na których ma zostać on umiejscowiony, nie należą w całości do Miasta, w związku z czym dalsze etapy budowy będą odbywać się w miarę wykupu przez samorząd kolejnych działek.

W Budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane zostały środki finansowe na wykupy działek, które w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Czyżyny Łęg” zostały przewidziane na zagospodarowanie pod zieleń parkową urządzoną, a nie są własnością Gminy Miejskiej Kraków. Zadanie realizuje Wydział Skarbu Miasta. Niezależnie od faktu, iż Gmina Miejska Kraków przewidziała w Budżecie Miasta Krakowa oraz w WPF środki finansowe na wykup działek, to termin powstania parku zależy od woli sprzedaży działek przez ich właścicieli. Na tym etapie nie jest możliwe opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy parku. W związku z powyższym, ZZM realizuje mniejsze fragmenty parku, które mogą samodzielnie funkcjonować jako małe parki kieszonkowe. Docelowo, dzięki sukcesywnemu wykupowi działek możliwe będzie wybudowanie drogi zgodnie z MPZP, połączenie komunikacyjne i scalenie parków kieszonkowych w jeden duży wielofunkcyjny park — informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

projekt na lata

Projekt rozpisany na lata jest jednak realizowany już teraz — w grudniu zeszłego roku udało się ukończyć pierwszy z elementów nowego parku, czyli finansowany z Budżetu Obywatelskiego plac zabaw z siłownią na świeżym powietrzu. Teraz do akcji wchodzi Zarząd Zieleni Miejskiej, już w lipcu rozpocząć się mają zaplanowane na kilka miesięcy prace wyposażające Park Woźniców w ujętą w projekcie infrastrukturę.

Wizualizacja Parku Woźniców

Wizualizacja Parku Woźniców

© Archiwum ZZM

Jak dowiadujemy się z mediów, ZZM wybrał już firmę, która zajmie się drugim etapem prac. Inwestycja warta 997,7 tys. zł obejmie wykonanie wspomnianego wcześniej pumptracku oraz ścieżki zdrowia i placu do gry w bule, a także montaż małej architektury, między innymi ławek, stojaków rowerowych, koszy. Prace mają zakończyć się jeszcze w 2024 roku.

Postępujący wreszcie do przodu plan urządzenia Parku Woźniców stanowi przykład tego, jak pomimo licznych przeciwności oraz skomplikowanej sytuacji własnościowej przeznaczonych do przeobrażenia terenów, współpraca lokalnej społeczności, instytucji miejskiej oraz uczelni mogą być przyczynkiem do odzyskania dla mieszkańców czynnej społecznie i biologicznie przestrzeni.

 
Przemysław Ciępka

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE