PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Płyty akustyczne z podwyższoną izolacyjnością

02 października '19

Projektowanie komfortu akustycznego

Tworzenie odpowiedniego klimatu akustycznego w projektowanych wnętrzach oraz warunki techniczne, jakie muszą być spełnione, reguluje norma akustyczna PN-B 02151-3 z 2015 roku. Obowiązek stosowania tej normy nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, określające warunki techniczne budynków.

Zawarte w dokumencie wytyczne precyzyjnie określają warunki, jakie należy spełnić, aby zapewnić maksymalny komfort akustyczny użytkownikom takich budynków. Knauf posiada w swojej ofercie rozwiązania systemowe, które umożliwiają zaprojektowanie komfortu akustycznego w każdego typu budynkach. Uzupełniona o dwa modele akustycznych płyt gipsowo-kartonowych Knauf Akustik i Knauf Akustik Plus oferta, pozwala tworzyć rozwiązania, które są stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom projektowym.

Jak tworzyć komfort akustyczny poprzez redukcję hałasu?

Do kreowania komfortu akustycznego oraz indywidualnej formy architektonicznej projektowanej przestrzeni, stosuje się nowoczesne systemy zapewniające wymagane przez obowiązującą normę parametry w zakresie hałasu, jak i pochłaniania dźwięku. Tworzące konkretne rozwiązanie systemowe materiały marki Knauf, zanim trafią do produkcji, są wcześniej poddawane wnikliwym testom akustycznym, przeprowadzanym w warunkach laboratoryjnych, a także w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Specjalistyczne płyty akustyczne Knauf Akustik i Knauf Akustik Plus

Płyty Knauf Akustik i Knauf Akustik to specjalistyczne akustyczne płyty kartonowo gipsowe, które na nowo definiują pojęcie komfortu akustycznego. Opracowane w laboratoriach Knauf konstrukcje płyt, pozwalają zredukować hałas do granic wyczuwalnych przez ludzkie ucho. Dzięki czemu użyte w typowych konstrukcjach systemów suchej zabudowy pozwalają skutecznie wyeliminować lub zapobiec wystąpieniu problemów z nadmiernym hałasem, zarówno w budownictwie mieszkaniowych, jak i budynkach użyteczności publicznej. Stosując płyty Knauf Akustik, możemy uzyskać izolacyjność akustyczną ściany co najmniej 6 dB wyższą, a Knauf Akustik Plus o 12 dB, zakładając ich wykorzystanie w najbardziej podstawowym systemie.

KNAUF PŁYTA AKUSTIK – Pełna płyta akustyczna

 • Zapewnia podwyższoną izolacyjność akustyczną,
 • przeznaczona do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy o wymaganej zwiększonej izolacyjności akustycznej w hotelach, szkołach i szpitalach,
 • specjalny sprężysty rdzeń gipsowy dla zwiększenia izolacyjności akustycznej,
 • możliwe wykonanie elementów łukowych,
 • dostępna również w wersji impregnowanej H2 przeznaczona do użycia w pomieszczeniach wilgotnych: łazienkach, pralniach, kuchniach.

KNAUF PŁYTA AKUSTIK PLUS – Pełna płyta akustyczna

 • Zapewnia doskonałą izolacyjność akustyczną,
 • przeznaczona do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy o wymaganej zwiększonej izolacyjności akustycznej w hotelach, szkołach i szpitalach,
 • specjalny sprężysty rdzeń gipsowy dla zwiększenia izolacyjności akustycznej,
 • możliwe wykonanie elementów łukowych.

Pochłanianie dźwięków, redukcja pogłosu
Specjalistyczne płyty akustyczne Knauf Cleneo

W przypadku budynków, w których występowanie zjawiska pogłosu nie jest pożądane, stosuje się specjalistyczne rozwiązania budowlane, które oparte są na materiałach charakteryzujących się zdolnością do absorbowania fal dźwiękowych. Podstawowym parametrem określającym właściwości dźwiękochłonne materiałów budowlanych jest pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku α, który zawiera się w przedziale od 0 do 1. Wartości te określają, jak procent powierzchni pochłonął energię akustyczną. Materiał, który charakteryzuje się współczynnikiem α=0 odbija dźwięk w 100%, natomiast α=1 wskazuje na materiał pochłaniający energię w 100%.

Jak tworzyć komfort akustyczny poprzez redukcję pogłosu?

Aby zminimalizować wystąpienia tego zjawiska lub je zredukować w technologii budowlanej stosuje się specjalistyczne rozwiązania, takie jak płyty Knauf Cleneo Akustik. Tego rodzaju płyty można stosować zarówno w systemach ściennych, jak i sufitowych. Konstrukcję płyt Knauf Cleneo Akustik posiadają różne układy perforacji jak: porządkowana, rozrzucona, kwadratowa lub okrągła. Od wzoru perforacji zależy procentowy udział otworów, a w konsekwencji wartość pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku. Płyty Knauf Cleneo Akustik gwarantują uzyskania wyników tego współczynnika w maksymalnych wartościach, czyli od 0,4 do 0,9. Różnorodność systemów umożliwia wykonanie sufitu z podkreślonymi podziałami, widocznymi fugami lub fryzami, jak również z perforacją ciągłą na całej powierzchni, bez podziałów i fug.

Knauf Cleneo Akustik to:

 • perforowane płyty gipsowe z dodatkiem odwodnionego zeolitu,
 • różne stopnie i rodzaje perforacji,
 • idealne rozwiązania do redukcji czasu pogłosu na dużych, otwartych przestrzeniach,
 • zastosowanie wszędzie tam gdzie ważne jest zrozumienie, mowy
 • materiał kształtujący przestrzeń akustyczną,
 • optymalne rozwiązanie do domów z otwartym planem.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE