NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty

Augustów i Politechnika Białostocka będą współpracować!

Wiktor Bochenek
26 października '22

Wymiana know-how pomiędzy samorządami a uniwersytetami to często niedostrzegany element, który może przynieść benefity obu stronom. Dla studentów architektury i urbanistyki to przede wszystkim duża szansa na wprowadzenie realnej zmiany w otoczeniu, a dla miast pomysły, nad których wprowadzeniem warto się zastanowić.

Przykładem takiej współpracy może być umowa podpisana przez Politechnikę BiałostockąMiasto Augustów, która ugruntowała już i tak istniejącą wieloletnią współpracę pomiędzy samorządem i uczelnią wyższą. Politechnika wspierać ma Augustów w tworzeniu rozwiązań infrastrukturalnych.

Chcemy zaoferować potencjał naukowo dydaktyczny uczelni, ale też i naszą infrastrukturę do wykorzystania przy poszukiwaniu innowacyjnych, atrakcyjnych rozwiązań dla otoczenia społeczno-gospodarczego. W zakresie techniki, w zakresie logistyki, organizacji i w innych obszarach, które będą rzeczywiście odpowiadały na potrzeby otoczenia — podkreśla profesora Marta Kosior-Kazberuk.

wieloletnia współpraca

Współpraca pomiędzy Augustowem i Politechniką Białostocką nie jest niczym nowym. W ciągu ostatnich lat Pracownia Architektury Kultur Lokalnych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej zaprojektowała kilkadziesiąt projektów takich jak „Szlak Turystyczny Kanału Augustowskiego” (2017 rok), „Obserwatoria przyrody” (2018-2022 rok) czy „Augustów jako miasto-ogród. Eko-rewitalizacja rynku Zygmunta Augusta (2022 rok). Współpraca następuje również w przypadku praktyk naukowych.

Służebna rola uczelni, w tym również Pracowni Architektury Kultur Lokalnych, od dawna manifestuje swoją misję w regionie, szczególnie ostatnio w Augustowie i w regionie północno- wschodniej Polski. To jest też pewna perspektywa odtworzenia architektury służebnej, architektury dyskretnej, nieinwazyjnej, która może zagwarantować nam spełnienie podstawowego warunku istnienia świata zrównoważonego, twórczego, tworzonego w harmonii ze środowiskiem, w ładzie, w porządku świata — wskazuje Profesor Jerzy Uścinowicz.

zrozumieć wartość współpracy

Istotną wagę współpracy uniwersytecko-samorządowej zdaje się rozumieć również sam Burmistrz Augustowa, który wskazuje na konieczność wsparcia fachowców.

Chcemy godzić nowoczesne rozwiązania techniczne z tym, co posiadamy, tak żeby dążąc do bycia miastem smart, móc również cieszyć się przyrodą, która w Augustowie jest obecna. Dzisiaj bardzo często nie można robić tego ad hoc. Należy wesprzeć się wiedzą fachowców — mówił na konferencji prasowej Mirosław Karolczuk, Burmistrz Miasta Augustowa.

Potencjał miastotwórczy wynikający z takiej formuły współpracy powinien być dostrzegany u innych włodarzy — nie tylko przez pryzmat otwarcia na nowe pomysły, ale chociażby optymalizację kosztów finansowych (która niestety wciąż częściej przemawia do nas, niż inne pomysły).

opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
Nowoczesne Biurowce – Trendy