Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!

Politechnika Krakowska będzie kształcić w języku ukraińskim

08 czerwca '22

Na Politechnice Krakowskiej stworzono dwa nowe kierunki studiów. Ich wyjątkowy charakter polega na tym, że dostosowane zostały dla studentów z Ukrainy. Jaki jest ich cel? Stworzenie kadr, które pozwolą odbudować Ukrainę po wojnie.

studia po ukraińsku

Wydział Inżynierii Lądowej rozpoczął rekrutacje na studia na kierunku Budownictwo i Transport w języku ukraińskim. Zwykle studia na Politechnice Krakowskiej rozpoczynają się od rocznego kursu przygotowawczego w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. W tym przypadku jest inaczej.

Studia będą miały formułę niespotykaną dotąd w polskim systemie szkolnictwa wyższego. W pierwszym semestrze zajęcia będą prowadzone całkowicie po ukraińsku, w drugim semestrze po ukraińsku i polsku. Od trzeciego semestru już większość zajęć mogłaby być prowadzona w języku polskim, z elementami zajęć w języku ukraińskim w razie takich potrzeb. Chodzi o to, żeby pomóc kandydatom z Ukrainy między innymi w pokonaniu bariery językowej. Studenci z Ukrainy uczyliby się jednocześnie przedmiotów inżynierskich i języka polskiego. Bariera językowa nie stanowiłaby przeszkody w podjęciu studiów w Polsce i nie opóźniała kluczowego momentu, czyli rozpoczęcia stricte inżynierskiej edukacji. Proponujemy studia na strategicznych dla Ukrainy kierunkach budownictwotransport w nadzwyczajnej formule, bo okoliczności są wyjątkowe — mówi dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, profesor Andrzej Szarata.

Co istotne, ilość miejsc na studiach w języku ukraińskim nie wpłynie na zmniejszenie liczby miejsc dla kandydatów z Polski. Liczba miejsc na studia w przyszłym roku akademickim jest podobna do tej z ubiegłego roku, a główna tura rekrutacji właśnie się zaczęła.

Kandydaci na kierunki Budownictwo i Transport prowadzone w językach ukraińskim i polskim powinni mieć maturę ZNO. Jeżeli kandydat nie będzie miał z sobą dokumentu ZNO (Niezależny Test Zewnętrzny — świadectwo o pełnym średnim wykształceniu w Ukrainie), powinien wydrukować swoje wyniki matury ZNO ze strony internetowej egzaminu. Gdy to nie będzie możliwe (scenariusz ten dotyczy na przykład obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę RP po 24 lutego 2022 roku) wymagane będzie świadectwo ukończenia szkoły średniej. Kandydaci na studia w języku ukraińskim, którzy nie będą mieć świadectwa maturalnego, a jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej, muszą zdać egzamin wstępny z matematyki. Egzamin wstępny jest zaplanowany na 11 lipca 2022 roku.

Studenci z Ukrainy będą mogli skorzystać także z pakietu zajęć dodatkowych — wyrównawczych z matematyki i chemii, czy poświęconych ukraińskim normom budowlanym. W efekcie będą kończyć studia z inżynierskim dyplomem europejskim oraz z kompetencjami i wiedzą sprofilowaną również na potrzeby Ukrainy — wyjaśnia doktor habilitowany Vitalii Naumow, profesor Politechniki Krakowskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Politechnika Krakowska jako kuźnia kadr dla przyszłej Ukrainy

Krakowska uczelnia techniczna rozpoczyna kształcenie przyszłych ukraińskich specjalistów, którzy będą podnosić kraj z wojennych zgliszczy. Młoda wykwalifikowana kadra będzie potrzebna, gdy zbrodnicze działania wojenne zostaną zatrzymane. Bezpośrednie kształcenie w języku ukraińskim, a potem w języku polskim pozwoli odnaleźć się również na naszym rynku pracy, czy też w polskich firmach, które będą pracować w Ukrainie.

Więcej informacji (w języku polskim i ukraińskim) można znaleźć na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej (zobacz tutaj).

 
opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE