Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Prawa drzew w Warszawie będą chronione

14 września '21

Warszawskie drzewa zyskają dodatkową ochronę. O planowanych wycinkach i ich przyczynach informować będą musiały wszystkie miejskie jednostki. Standard dostępu do informacji dla mieszkańców to jedno z siedmiu głównych założeń przyjętej właśnie Karty Praw Drzew.

Warszawa jako pierwsza w Polsce wypracowała jednolite standardy zarządzania zielenią miejską. Karta Praw Drzewa i towarzyszące jej dokumenty ujednolicą zasady kontroli i pielęgnacji drzew opracowane i stosowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Będą one teraz obowiązywać we wszystkich jednostkach miejskich i urzędach dzielnic. Dzięki wprowadzonemu zarządzeniu mieszkańcy mają otrzymać dostęp do przejrzystej informacji o losie każdego miejskiego drzewa.

Karta Praw Drzewa

przesadzanie drzew

Przesadzanie drzew na pl. Europejskim

fot. ZZW

Karta Praw Drzewa i 7 towarzyszących jej standardów to z jednej strony symbol zmiany w podejściu do natury  w mieście, z drugiej realne narzędzie regulacji ingerencji w stołeczną zieleń. Standardy określają zasady pielęgnacji i poprawy warunków bytowania drzew, instrukcje kontroli ich stanu zdrowotnego oraz określają warunki ich ochrony podczas procesów inwestycyjnych. Dokumenty zawierają również zasady tworzenia i pielęgnacji zieleni niskiej, dostosowane do postępujących zmian klimatycznych. Pierwszy z przyjętych standardów ujednolica sposób informowania o zamiarze usunięcia drzewa i jego przyczynach, a pozostałe będą stopniowo wprowadzane w najbliższych miesiącach.

informowanie o wycince

Informacja o wycince

fot. Zarząd Zieleni w Warszawie

Miasto ustaliło zasady postępowania w zakresie informowania mieszkańców o zamiarze wycięcia drzew i jego przyczynach. Obowiązkowo najważniejsze dokumenty dotyczące wycinki drzew - wnioski o usunięcie drzewa wraz z uzasadnieniem oraz decyzje właściwych organów - będą dostępne online, w miejskim serwisie mapowym. Standard określa również zasady oznaczania drzew jednolitymi tabliczkami oraz warunki przeprowadzania spotkań informacyjnych z mieszkańcami, którzy nie będą musieli szukać informacji w poszczególnych urzędach. Stołeczne Biuro Ochrony Środowiska będzie dysponowało bazą danych o wycince drzew prowadzonych na terenie miasta, niezależnie od tego, jaki organ wyda na nią zgodę.

sadzenie drzew

Sadzenie drzew przyulicznych

fot. ZZW

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE