Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Coraz bardziej cyfrowo – kolejna nowelizacja prawa budowlanego

22 kwietnia '22

Cyfryzacja w budownictwie idzie naprzód. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie Prawa budowalnego i innych ustaw, co ma umożliwić prowadzenie w formie elektronicznej m.in. dziennika budowy lub książki obiektu budowlanego. Bardziej elastyczne ma być też wyznaczanie terminów egzaminów na uprawnienia budowlane. Są też inne zmiany.

Informacja o przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji pojawiła się na stronach rządowych 20 kwietnia. Co tym razem ma zmienić się w prawie budowlanym? Jeśli posłowie przegłosują zmiany w proponowanym kształcie, dziennik budowy będzie można prowadzić w formie elektronicznej. Nie znaczy to jednak, że znikną dzienniki w postaci papierowej. Przez okres przejściowy będzie można wybrać między starą a nową formą prowadzenia dziennika.

Rozwiązanie elektroniczne pozwoli na kilka udogodnień. Po pierwsze, inwestor zaoszczędzi czas, dzięki możliwości sprawdzenia wpisów w dzienniku zdalnie, bez wyjazdu na budowę. Po drugie, nie trzeba będzie załączać dziennika do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i powiadomienia o zakończeniu budowy. Wystarczy bowiem podanie indywidualnego numeru nadawanego odtąd każdemu dziennikowi, co pozwoli odszukać go w centralnym systemie. Oznacza to, że – jak komunikuje kancelaria Premiera:

wniosek o pozwolenie na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu budowy będą mogły być składane w postaci elektronicznej.

książka też cyfrowo

W formie elektronicznej można będzie również prowadzić książkę obiektu budowlanego, co możliwe będzie dzięki systemowi elektronicznej książki obiektu budowalnego (EKOB). Książka również będzie miała swój indywidualny numer.

Bardziej elastyczne ma być wyznaczanie egzaminów na uprawienia budowlane. Terminy będą odtąd ustalać właściwe izby samorządu zawodowego.

Co jeszcze? Jako najważniejsze rozwiązania rząd wymienia jeszcze kilka innych przypadków. Pierwszy dotyczy rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Ma być on prowadzony poprzez system e-CRUB (Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane). Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii czytamy, że jest to

zupełnie nowe oprogramowanie, które zastąpi dotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB).

e-Budownictwo do rozbudowy

Drugi aspekt dotyczy portalu e-Budownictwo, który ma zostać rozbudowany i:

będzie umożliwiał generowanie wniosków, zgłoszeń i zawiadomień, które następnie będzie można złożyć w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego (np. przez ePUAP lub skrzynkę podawczą).

Wreszcie, szybciej i wygodniej – będzie można uzyskać uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla projektów wykownywanych w postaci cyfrowej.

Kiedy nowelizacja zostanie poddana głosowaniu na obradach Sejmu? Termin nie jest jeszcze znany. Wiadomo jedynie, że większa część zmienionych przepisów ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Link z pierwotną wersją projektu ustawy oraz dokumentujący przebieg procedowania nad nowelizacją można znaleźć tutaj. 

Natomiast szeresze omówienie proponowanych zmian znaleźć można na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

opracował Jakub Głaz

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE