PBN INVEST Sp. z o.o.

Wysoki współczynnik odbicia: dzięki wysokiej jakości czystego aluminium, Aluthermo® odbija 95% promieniowania cieplnego. Jest również zabezpieczone przed utlenianiem.

Nieprzepuszczalność powietrza: Aluthermo® to bardzo cienki, elastyczny materiał izolacyjny w formie rolki. Można go szybko i łatwo rozwinąć nad lub pod dachem, ścianą lub podłogą, tworząc rodzaj bariery, która zapobiega stratom energii spowodowanym przeciągami.

Paroszczelność i wodoszczelność: izolacje Aluthermo® są całkowicie odporne na przenikanie pary wodnej.

Trwałość: dzięki zastosowanym komponentom, nasze izolacje nie ulegają starzeniu i są odporne na działanie zjawisk atmosferycznych takich jak opady, wysoka lub niska temperatura czy promieniowanie UV. Przez cały okres użytkowania budynku, zachowują niezmiennie wysoki parametr izolacyjny.

Nietoksyczność: z uwagi na nietoksyczność zastosowanych w budowie Aluthermo® materiałów, nasza izolacja jest przyjazna dla środowiska i podlega recyklingowi.

Odporność na gryzonie: izolacje Aluthermo®, z uwagi na budowę materiału, znajdują się poza okręgiem zainteresowań gryzoni (np. kun i myszy).

Produkty dla Architekta – artykuły

Produkty dla Domu – artykuły

INSPIRACJE