CONSOLIS Polska Sp. z o.o.

CONSOLIS Polska produkuje prefabrykowane elementy betonowe takie jak: sprężone – stropowe płyty kanałowe HC, sprężone – stropowe płyty TT, strunobetonowe – pełne płyty stropowe KL, zbrojone i sprężone belki oraz dźwigary, zbrojone lub sprężone słupy, elementy ścienne jedno i wielowarstwowe, stopy fundamentowe, schody, spoczniki, elementy systemu przemysłowych hal prefabrykowanych, inne elementy prefabrykowane – indywidualnie projektowane.

echnologia żelbetu prefabrykowanego jest ciągle intensywnie rozwijana w wielu krajach. Powstają nowe produkty, udoskonalane są materiały, rozwiązania konstrukcyjne, metody projektowania, produkcji, zarządzania procesem inwestycyjnym. Ze względu na przynależność do grupy CONSOLIS – największego producenta prefabrykatów w Europie, CONSOLIS Polska ma dostęp do najnowszych technologii i możliwość szybkiego wdrażania ich również na rynku polskim.

Projektanci Consolis Polska mogą współpracować jako konsultanci lub samodzielnie opracować pełny projekt prefabrykowanej konstrukcji obiektu. Korzystamy z doświadczeń projektowych wszystkich krajów w których jesteśmy obecni. Zapewniamy standardy, gwarantując porównywalnie niskie koszty konstrukcji jak i wysoką trwałość, łatwość montażu w niemalże każdych warunkach i spełnienie cech użytkowych nieosiągalnych w innych typach konstrukcji.

Lokalizacja zakładów umożliwia zapewnienie bezpiecznych, płynnych i częstych dostaw, na place budów w całej Polsce jak również poza granicami naszego kraju. W znacznym stopniu przyczynia się to do skrócenia czasu realizacji budowy i wykorzystania atutów zastosowania rozwiązań prefabrykowanych. Zapewniamy dostawę prefabrykatów na plac budowy na życzenie klienta. Elementy dostarczane są z zakładów produkcyjnych transportem kołowym. Standardowe elementy: płyty oraz belki i słupy o długości do 12m oraz o ciężarze do 24t transportowane są typowymi naczepami. Elementy niestandardowe np. dźwigary hal o rozpiętościach do 40m, ściany lub prefabrykaty o ciężarze do 40t, przewożone są specjalnie przystosowanymi samochodami. Częstotliwość dostaw uzależniona jest od potrzeb budowy. Ograniczeniem gabarytów transportowych elementów jest skrajnia drogi (w odniesieniu do ścian ogranicza to ich wysokość do ok. 4m). Stały nadzór nad ciągłością i bezpieczeństwem dostaw sprawuje Dział Logistyki firmy Consolis Polska.

zastosowanie konstrukcji prefabrykowanych znacząco skraca czas realizacji budowy w porównaniu z rozwiązaniami monolitycznymi. Naszym priorytetem w prowadzonych pracach montażowych, jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób pracujących na budowie. Na życzenie klienta opracowujemy projekt technologii montażu i plan BIOZ. Jesteśmy w stanie poradzić sobie z montażem w skrajnych warunkach pogodowych. Dzięki koordynacji dostaw elementów i pracy ekip montujących możemy proponować „montaż z kół”. Rozwiązanie to jest szczególnie cenne na placach budów gdzie nie ma miejsca na składanie elementów, a krótki czas montażu jest również istotny.

Produkty dla Architekta – artykuły

INSPIRACJE