Follmann Chemia Polska Oddział Triflex Polska

Jako wiodący europejski specjalista w dziedzinie płynnych tworzyw sztucznych PMMA nauczyliśmy się w ostatnich 40 latach przede wszystkim jednego: nie wystarczy mieć doskonały produkt, aby trwale rozwiązać problem. Jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym i jak to w rodzinie problemy rozwiązujemy zawsze wspólnie. Dzięki temu wszyscy czerpiemy korzyści z jedynego w swoim rodzaju sposobu współdziałania: Was jako specjalistów, projektantów oraz naszych współpracowników i oczywiście naszych produktów. Staramy się robić wszystko, by było to możliwe. Możesz na nas polegać! Witamy w rodzinie Triflex.

Jako firma chemiczna jesteśmy absolutnie świadomi naszej szczególnej odpowiedzialności za środowisko i innych ludzi. Zrównoważony rozwój jest zatem jedną z naszych najważniejszych zasad. Tylko rozsądne wykorzystanie zasobów naturalnych w  interesie przyszłych pokoleń zapewni nam długofalowy sukces biznesowy. Z tego powodu nasze zrównoważone działania wykraczają daleko poza przestrzeganie przepisów ustawowych.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE