GREENFOND POLSKA Sp. z o.o.

Producent drenaży / systemów dachów zielonych.

W ofercie Greenfond dostępne są:
• dachy zielone ekstensywne,
• dachy zielone intensywne,
• system drenaży ciągów komunikacyjnych, parkingów, płyt garażowych oraz tarasów,
• rozwiązania w obszarze stabilizacji gruntów, 
• drenaż ścian fundamentowych.

INSPIRACJE