Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Jaką przyszłość widzą młodzi?

24 maja '22

To, co będzie się działo w przyszłości, dotyczy przede wszystkim młodych ludzi? Pomimo ich fundamentalnego znaczenia w projekcie „przyszłość”, rzadko sięgamy po ich opinie, ekspertyzy i apele. Warto jednak zapytać, jaką przyszłość widzą młodzi?

„Polskie Miasta Przyszłości 2050 Oczami Młodych” to raport, który powstał po zakończeniu interdyscyplinarnego projektu o tej samej nazwie. Celem inicjatywy było stworzenie możliwości dla młodych ludzi opisania swojej wizji świata. Projekt zrealizowała firma Saint-Gobain Polska we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad Przyszłością.

W projekcie wzięły udział aż trzy koła naukowe z różnych uczelni. Skupiające się na prognozowaniu Koło Naukowe AD FUTURUM z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe Architektury Jutra z Politechniki Warszawskiej i Koło Naukowe ECOSYSTEM z Politechniki Śląskiej. Jakie kierunki rozwoju widzą studenci?

uczestnicy projektu

uczestnicy projektu

© Saint-Gobain Polska

zmiany konieczne do wprowadzenia

Studenci podzielili wizje zależnie od dziedziny. Skupili się przede wszystkim na tym, jak powinny wyglądać dane obszary w 2050 roku. Data ta nie jest przypadkowa, odwołuje się do stawianej przez raport IPCC tezy o konieczności zejścia do „poziomu netto” w produkowaniu i wychwytywaniu ekwiwalentu dwutlenku węgla. Uczestnicy projektu przywoływali też konieczne rozwiązania i rekomendacje.

W dziedzinie mieszkalnictwa studenci podkreślają przede wszystkim konieczność dominacji budynków wielofunkcyjnych — zapewniających nie tylko mieszkanie, ale również usługi, rekreacje czy zacieśnianie relacji sąsiedzkich. Istotne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii jak smart home, a także zielonej technologii, w tym stawianiu na większą samowystarczalność energetyczną. Konieczny jest zwrot w stronę budynków zeroemisyjnych, wykorzystania trwałych materiałów i wychwytywania dwutlenku węgla. Studenci wskazali też konieczność zagęszczania zabudowy i postawienia na wysokie wieżowce, które pozwolą na ograniczanie rozlewania miast.

Rozwój transportu musi bazować na prymacie zbiorowej komunikacji, w przypadku prywatnych samochodów istotny jest rozwój aut elektrycznych (z uwzględnieniem pochodzenia energii, tak, by nie korzystać z wysokoemisyjnego węgla czy gazu). Ważny jest także rozwój parkingów P+R i ścieżek rowerowych.

wizja studentów stawia na zrównoważony transport

wizja studentów stawia na zrównoważony transport

© Saint-Gobain Polska

Konieczność odpoczynku, negowana dziś tylko przez marginalną grupę radykalnego leseferyzmu, została również wzięta pod uwagę. Uczestnicy projektu przede wszystkim podkreślają konieczność rozłożenia wypoczynku na dwie przestrzenie: najbliższej okolicy i świata wirtualnego. Pierwsza wymaga odpowiedniego planowania przestrzennego, tworzenia miejsc z zielenią i boiskami sportowymi. Druga polega przede wszystkim na rozwoju technologii. Drugi czynnik jest bardzo istotny również przy nauce, którą uczestnicy projektu wymieniają jako niepodważalny element miast przyszłości.

W przypadku infrastruktury można czuć delikatny niedosyt, ponieważ ograniczona została ona przede wszystkim do zmiany myślenia na temat gospodarki wodno-ściekowej, wykorzystywania energii i sposobu zagospodarowania zasobami. Raport w tym miejscu wymagałby szerszego spojrzenia.

Ostatnią dziedziną jest praca. Studenci wskazują na rozwój systemu pracy hybrydowej, a co za tym idzie, przestrzeni coworkingowych w bezpośrednim otoczeniu budynków mieszkalnych. Miejsca pracy stacjonarnej miałyby charakter bardziej rotacyjny, a interakcje firmowe przede wszystkim skupione byłyby w przestrzeniach takich jak metawersum. Charakter pracy wpłynie również na projektowanie mieszkań, które będą musiały być gotowe na dostosowanie do pracy w domu i zapewnienia odpowiedniego work-life balance.

zieleń to istotny element rozwoju miast

zieleń to istotny element rozwoju miast

© Saint-Gobain Polska

siedem fundamentalnych warunków

Po wprowadzeniu do upragnionej wizji świata, uczestnicy projektu stworzyli listę siedmiu punktów, które powinny być podstawą w kształtowaniu miast w Polsce. Wyróżniają między innymi:

  1. Koncepcje miasta 15-minutowego i zwartego — z lepszą komunikacją i dobrą infrastrukturą.

  2. Zmianę modelu pracy — wskazując na krótszy dzień pracy.

  3. Samowystarczalność miasta — hybrydowość, adaptacyjność i łatwość w przekształcaniu się w zależności od potrzeb.

  4. Integrowanie lokalnych społeczności — włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne.

  5. Wzięcie pod uwagę psychologii człowieka — kreowanie nowej przestrzeni miejskiej zgodnej z psychologią człowieka.

  6. Czysta energia i mobilność — postawienie na OZE, nową technologię i zbiorową komunikację.

  7. Zrównoważony i zielony rozwój — stawianie na błękitno-zieloną infrastrukturę.

budynki w wizji studenckiej nie są tylko przestrzenią mieszkania, ale również pracy, rekreacji czy usług

budynki w wizji studenckiej nie są tylko przestrzenią mieszkania, ale również pracy, rekreacji czy usług

© Saint-Gobain Polska

zmiana paradygmatu

To, co jest najważniejsze w projekcie, to zwrócenie uwagi na konieczność zmiany myślenia o rozwoju miast. Uczestnicy projektu mówią o zmianie „metabolizmu miasta” z liniowego, bazującego na produkowaniu i usuwaniu z obiegu, na cyrkularny model w typie gospodarki obiegu zamkniętego. Konieczność zmiany paradygmatu staje się sprawą fundamentalną, od której zależy czy będziemy żyć w wysychających betonowych pustyniach pełnych samochodowych korków, czy zielonych, zrównoważonych miastach.

Raport jest dostępny na stronie Saint-Gobain Polska (zobacz tutaj).

opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE