PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Ravatherm XPS w dachach odwróconych – bezpieczne, efektywne rozwiązanie

30 marca '23

RAVATHERM XPS – płyty izolacyjne od Ravago.
Z cyklu „Dachy, akcesoria dachowe – trendy 2023”


Użytkowe dachy płaskie takie jak dachy zielone, tarasy dachowe i parkingi dachowe, najkorzystniej wykonuje się jako dach płaski odwrócony. Dzięki wykorzystaniu technologii dachu odwróconego można zapewnić długoterminowe, bezpieczne użytkowanie dachu i odnieść korzyści wynikające z odwróconego układu warstw. Taki dach musi być zawsze starannie zaplanowany, aby sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom i przepisom związanym z zapewnieniem właściwych parametrów izolacyjności termicznej.

© Ravago

Izolacja termiczna Ravatherm XPS o grubościach powyżej 20 cm

W przypadku nowo budowanych lub remontowanych budynków w dachach płaskich wymagana jest izolacja termiczna o grubościach 24–28 cm, aby spełnić wysokie standardy energetyczne. Ravago Building Solutions podąża za rosnącymi wymaganiami poprzez ciągły rozwój produktów. Katalog produktów obejmuje izolację termiczną z ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubościach sięgających nawet do  32 cm.

© Ravago

Obowiązujące obecnie, zaostrzone wymagania termiczne dla dachów płaskich, mogą być spełnione jedynie przez izolację termiczną o grubości powyżej 24 cm. Ravago Building Solutions podąża za trendami poprzez ciągły rozwój produktów. Obecnie w ofercie Ravago znajdują się płyty izolacyjne z ekstrudowanego polistyrenu RAVATHERM XPS o grubościach powyżej 20 cm: 20, 22, 24, 26, 28 cm. Wyroby te produkowane są w oparciu o specjalny proces termobondingu pozwalający uzyskać jednorodne płyty izolacji termicznej o grubościach do 28 cm. Dzięki tej metodzie produkcji struktura płyt z polistyrenu ekstrudowanego Ravatherm XPS zachowuje swoje jednorodne właściwości, a współczynnik przewodzenia ciepła pozostaje doskonały w całym zakresie grubości, i jest nie większy niż 0,035 W/mK, nawet dla materiału o grubości 32 cm. W praktyce zatem przy zastosowaniu jednowarstwowej izolacji termicznej RAVATHERM XPS na dachu odwróconym można uzyskać współczynnik przenikania ciepła U mniejszy niż 0,15 W/m²K, co m.in. spełnia wymagania dla domów pasywnych. Technologia termobondingu pozwali firmie Ravago w przyszłości rozszerzyć asortyment wyrobów o grubości do 40 cm.

© Ravago

Wymagania dla izolacji termicznej dachu odwróconego

Oprócz dobrych właściwości termoizolacyjnych równie ważne jest, aby produkty izolacyjne stosowane w dachach odwróconych charakteryzowały się odpornością na działanie wilgoci, nienasiąkliwością oraz doskonałymi parametrami wytrzymałości mechanicznej.

© Ravago

Cechą charakterystyczną dachów odwróconych jest to, że izolacja przeciwwodna znajduje się bezpośrednio na nośnej płycie dachowej pod warstwą ocieplającą. Dzięki temu nie jest narażona na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Z uwagi na fakt, iż izolacja przeciwwodna pracuje w stałej temperaturze, zbliżonej do temperatury wnętrza - działa ona jednocześnie jako paroizolacja. W związku z tym zbędne staje się instalowanie dodatkowej warstwy paroizolacji, a tym samym ograniczona zostaje ilość warstw.

© Ravago

Ponad wrażliwą na uszkodzenia izolacją przeciwwodną układane są płyty izolacji termicznej z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, które oprócz funkcji ocieplenia pełnią jednocześnie funkcję ochronną.

© Ravago

Ponieważ izolacja termiczna układana jest powyżej izolacji przeciwwodnej narażona jest ona zarówno w trakcie instalacji, jak i eksploatacji na szereg niekorzystnie działających czynników: obciążenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne (takie jak deszcz, wilgoć, zmiany temperatury, cykle zamarzania i rozmarzania). Dlatego materiały izolacji termicznej używane do dachów odwróconych powinny być odporne na te czynniki.

© Ravago

 Izolacja termiczna Ravatherm XPS charakteryzuje się: 

  • bardzo niską nasiąkliwością i to zarówno w procesie zanurzania płyt w wodzie, jak i poprzez dyfuzję pary wodnej,
  • niewrażliwością na cykle zamarzania i rozmarzania
  • bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie

© Ravago

Wieloletnie doświadczenia w stosowaniu produktów Ravatherm XPS z niebieskiej ekstrudowanej pianki polistyrenowej jako izolacji termicznej dachów o odwróconym układzie dowodzą, że są one w tym zastosowaniu niezawodne.

Technologia dachów odwróconych znajduje zastosowanie zarówno w dachach nieużytkowych – balastowanych żwirem jak i użytkowych, takich jak dachy zielone, tarasy, parkingi dachowe.

© Ravago

Więcej informacji na stronie firmy Ravago Building Solutions
oraz na dedykowanej stronie Ravatherm XPS.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE