PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Obiekty modułowe – ekologiczne i efektywne kosztowo

15 sierpnia '19


Budowa obiektu komercyjnego lub mieszkaniowego, to dla inwestora niemal zawsze stres z powodu ewentualnych opóźnień czy też ryzyka przekroczenia pierwotnego budżetu. Rozwiązania, jakie oferuje polska firma DMDmodular pozwalają nie tylko zaoszczędzić nawet 20–30 procent budżetu, ale również gwarantują wysoką jakość, wykonanie „pod klucz” i czas realizacji znacznie krótszy niż w technologiach tradycyjnych. Dodatkowo firma wdraża rozwiązania energooszczędne i proekologiczne realizując ideę zrównoważonego rozwoju, która wpisuje się we współczesne trendy, oraz cele jakie stawia się budownictwu przyszłości.

DMDmodular to firma z podkrakowskiej Skawiny, która jest jednym z liderów w segmencie budownictwa modułowego. Stosowane przez Spółkę rozwiązania technologiczne gwarantują skrócenie czasu trwania inwestycji o nawet 40 procent w stosunku do konwencjonalnych technologii, co przekłada się bezpośrednio na oszczędności dla inwestora.

Eksperci podkreślają, że budownictwo modułowe jest wprost stworzone dla realizacji inwestycji, które charakteryzują się powtarzalnym układem funkcjonalny, które w warunkach zakładu produkcyjnego są zawsze prostsze i szybsze w wykonaniu w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Dodatkowo prace związane z produkcją modułów w hali mogą przebiegać równolegle z przygotowaniem infrastruktury (w tym fundamentów) na miejscu inwestycji. Takie rozwiązanie wpływa znacząco na skrócenie czasu realizacji całej inwestycji.

Cena wytworzenia jednego metra kwadratowego budynku w technologii konwencjonalnej jest porównywalna od ceny w technologii modułowej. Ta korzystna dla klienta różnica w cenie zwiększa się wraz z wielkością zamówienia i jego powtarzalnością. Dodatkowe korzyści ekonomiczne wynikają również z faktu, iż obiekt w systemie modułowym powstaje znacznie szybciej (nawet 30–50% redukcji czasu), co wprost przekłada się na wcześniejsze zyski z komercjalizacji inwestycji — podkreśla prezes DMDmodular Ewelina Woźniak‑Szpakiewicz.

Firma stosuje materiały budowlane i wykończeniowe, których produkcja oraz właściwości użytkowe nie wpływają negatywnie na środowisko choćby przez nieemitowanie szkodliwych związków takich jak formaldehydy. Dodatkowo prace w fabryce są realizowane przy użyciu technologii suchych, dzięki którym eliminuje się możliwość uwięzienia dużej ilości wilgoci w konstrukcji. Efektem tego jest tworzenie obiektów, które zapewniają zdrowe warunki oraz komfort użytkowania.

Budownictwo modułowe, dzięki temu, że wykonywane jest w środowisku zamkniętym — zakładzie produkcyjnym — już na samym starcie jest bardziej ekologiczne od tradycyjnego. Taki sposób budowania istotnie eliminuje emisję CO2, a także pozwala na bardziej zoptymalizowaną gospodarkę materiałami — dodaje Ewelina Woźniak‑Szpakiewicz.

Potwierdzeniem mocnej pozycji DMDmodular w sektorze modułowym było przyznanie Spółce prestiżowej pierwszej nagrody w konkursie MBI Award of Distinction organizowanym przez Modular Building Institute w ramach wydarzenia World of Modular w Las Vegas. Firma została doceniona za rozwiązania projektowe i jakościowe oferowane dla branży obiektów akademickich.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE