Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

SARP zorganizuje konkurs na odbudowę Pałacu Saskiego

30 listopada '22

29 listopada br. spółka Pałac Saski podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, na podstawie której to właśnie SARP zorganizuje konkurs na odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie.

Po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o przygotowaniu i realizacji projektu rekonstrukcji Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie w 2021 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich wystosowało oficjalne pismo do władz rekomendujące przeprowadzenie konkursu architektonicznego, który dopuszczałby inne rozwiązania zagospodarowania warszawskiego placu niż wyłącznie rekonstrukcję historycznej zabudowy w kształcie z sierpnia 1939 roku.

Jesienią 2022 roku wizja odbudowy stała się bardziej namacalna za sprawą ogłoszonego przez spółkę Pałac Saski przetargu na przygotowanie i przeprowadzenie dwuetapowego konkursu architektoniczno‑urbanistycznego dla inwestycji polegającej na odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu. Postępowanie jednak unieważniono, ponieważ w terminie nie złożono żadnej oferty.

Ostatecznie jednak to właśnie SARP-owi powierzono zadanie przeprowadzania konkursu, choć zadaniem, przed którym staną architekci, wciąż będzie rekonstrukcja.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP to dla nas idealne rozwiązanie. Jestem przekonany, że właśnie ten podmiot — mający ogromne doświadczenie i dysponujący profesjonalnym zespołem oraz gronem potencjalnych sędziów z doświadczeniem w dużych, międzynarodowych konkursach — jest w stanie sprawnie zorganizować i przeprowadzić konkurs na koncepcję architektoniczną odbudowywanej zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego — tłumaczy decyzję o współpracy z SARP-em Jan Edmund Kowalski, prezes spółki Pałac Saski.

podpisanie dokumentów przez prezeskę SARP Agnieszkę Kalinowską-Sołtys i prezesa spółki Pałac Saski Jana Edmunda Kowalskiego

podpisanie dokumentów przez prezeskę SARP Agnieszkę Kalinowską-Sołtys i prezesa spółki Pałac Saski Jana Edmunda Kowalskiego

fot.: M. Skwara

Jak informuje spółka, szczegółowy harmonogram konkursu zostanie przedstawiony na początku przyszłego roku. W sądzie konkursowym zasiądzie czterech sędziów z ramienia SARP, w tym osoby pełniące funkcje Przewodniczącego oraz Sekretarza.

Konkurs powinien wyłonić pracownię, której kompetencje i zasoby ludzkie pozwolą w jak najlepszy sposób poradzić sobie z trudnym zadaniem, jakim jest przygotowanie projektu odbudowy nie tylko Pałacu Saskiego, ale też Pałacu Brühla i trzech kamienic przy ul. Królewskiej. Można się spodziewać, że takim wyzwaniem będzie między innymi kwestia dostosowania budynków z elewacjami z roku 1939 do współczesnych wymagań technologicznych i względów bezpieczeństwa. Poza tym — dostosowania ich do zawartych w tzw. wytycznych funkcjonalno-użytkowych zadań, jakie przed tymi gmachami stawiają ich przyszli użytkownicy. Prace nad wytycznymi zakończą się na przełomie roku. Projektanci będą też musieli rozwiązać kwestię zaplecza technicznego i logistycznego, zapewniającego sprawne funkcjonowanie tych obiektów w przyszłości. Wreszcie — last but not least — będą musieli wziąć pod uwagę, że inwestycja prowadzona będzie na terenie, na którym znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską. Chodzi nie tylko o podziemne relikty dawnych zabudowań, ale też o Grób Nieznanego Żołnierza, który musi pozostać w dotychczasowej formie, a jednocześnie musi zostać wkomponowany w bryłę nowego budynku. Jestem przekonany, że przygotowanie takiego projektu to zadanie dla najlepszych — i takiego właśnie projektanta chcemy wybrać w konkursie, którego operatorem będzie SARP — dodaje zapytany o oczekiwania związane z konkursem Jan Edmund Kowalski.

 
oprac.:
Ola Kloc

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE