SARP Oddział Zielona Góra

Prezes oddziału w kadencji 2019–2023: Jerzy Gołębiowski.

Celem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), jak podkreśla jego statut, jest współudział w kreowaniu nowoczesnego oblicza kraju, jego kultury, cywilizacji i społeczeństwa obywatelskiego, z zachowaniem podstawowego założenia — szacunku dla naszej ponad tysiącletniej historii. SARP realizuje swoje cele między innymi poprzez działania o charakterze twórczym, naukowym i edukacyjnym, wspieranie roli i statusu architektów w procesie projektowania i realizacji inwestycji oraz występowanie w imieniu architektów w obronie ich twórczości i praw autorskich, uchwalanie zasad etyki zawodu architekta oraz egzekwowanie ich przestrzegania, przyznawanie oraz występowanie o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz promowanie, organizowanie i udział w organizacji konkursów architektonicznych.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE