SARP Oddział Lublin

Prezes oddziału w kadencji 2019–2023: Wojciech Bielecki.

SARP Oddział Lublin liczy 125 członków. Jak pisze prezes oddziału, Wojciech Bielecki, stowarzyszenie daje członkom możliwość spotkania się z innymi architektami na płaszczyźnie bardziej koleżeńskiej niż zawodowej, okazję do wymiany poglądów niezależnie od doświadczenia i wieku. Poprzez SARP architekci mogą mieć realny wpływ na podnoszenie rangi zawodu.

okno zamknie się za 5

Odkryj przyszłość już teraz: platforma cyfrowa GROHE X
Advertisement
Odkryj przyszłość już teraz: platforma cyfrowa GROHE X