PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Czy jest sposób na ukryte nieszczelności dachów wielkopowierzchniowych obiektów biurowych i magazynowych?

24 listopada '22

Stały monitoring i automatyczne osuszanie struktur dachu. Z cyklu „Nowoczesne biurowce – trendy 2022”

Szkody spowodowane zawilgoconą izolacją dachu w wyniku nieszczelności są jednym z poważniejszych problemów związanych z eksploatacją obiektów o dachach płaskich. Okazuje się, że problem dotyczy nie tylko budynków starszych, ale i nowych.

VILPE® Sense – zapobieganie uszkodzeniom i wentylowanie izolacji dachu sterowane zapotrzebowaniem

W maju 2021 r. na dachu hali 7R we Wrocławiu, w siedzibie polskiego oddziału VILPE zainstalowano oparty na najnowszej technologii IoT — VILPE® Sense – system stałej kontroli wilgotności struktur dachu, połączony z automatycznie sterowanym wentylowaniem, dostosowanym do zapotrzebowania w danej chwili. To pierwszy dach w Polsce objęty tego rodzaju monitoringiem.

© Vilpe

Opracowując system, umożliwiający automatyczną regulację mocy wentylowania struktur dachu, firma VILPE przeprowadziła w Finlandii szereg testów i badań w zakresie aktualnych potrzeb rynku. Stwierdzono, że potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i trwałości dachów płaskich, jest nie tylko śnieg czy ulewne deszcze, ale także zalegająca w jego strukturach wilgoć. Wyniki badania, zrealizowanego w 2020 roku przez fińską firmę badawczą Kantar TNS, potwierdziły, że szkody spowo­dowane wilgocią skumulowaną w izola­cji dachu to problem powszechny. I dotyczy nie tylko budynków starszych, ale i tych nowych. Jedna czwarta fińskich ekspertów oszacowała, że w 80-100% dachów dochodzi do uszkodzeń spowodowanych wilgocią jeszcze w okresie gwarancyjnym.

ZAPOBIEGANIE ZAAWANSOWANYM USZKODZENIOM

Problem ten nie byłby tak dotkliwy, gdyby istniała możliwość naprawy uszkodzeń wykrywanych na ich wczesnym etapie. Niestety, nie­wielkie uszkodzenia z reguły dość długo „pracują” w ukryciu. Zanim zostaną wykryte, najczęściej dochodzi już do widocznego przecieku. Na tym etapie poza uszkodzeniem membrany mamy już przesiąkniętą warstwę izolacyjna, która nadaje się już tylko do wymiany. Woda migrując w strukturach warstw dachu, znajduje ujście w miejscu nierzadko odległym od źródła uszkodzenia. Zwykle jego lokalizacja jest dość trudna, czasochłonna i kosztowna. Niestety regularne kontrole dachów przeprowadzane są rzadko, dlatego zanim problem zostanie wyeliminowany, dochodzi do tak zaawansowanych strat.

Nawet niewielkie szkody spowodowane wilgocią mogą przerodzić się w poważny problem. Jeśli wilgoć nie jest usuwana na bieżąco, tworzy warunki do rozwoju grzybów i pleśni, które z czasem prowadzą do degradacji konstrukcji – mówi dyrektor ds. badań i rozwoju VILPE, Veli-Pekka Lahtidlatego skupiliśmy się na rozwiązaniu działającym prewencyjnie. Tym bardziej, że nie tylko w wyniku uszkodzeń dachu izolacja może stracić swoje własności izolacyjne. Wystarczy kondensacja pary wodnej wynikająca z różnicy temperatur, konstrukcji czy charakteru budynku, aby przy braku odpowiedniej wentylacji, zawilgocony materiał izolacyjny przestał pełnić swoją funkcję. — dodaje Lahti.

© Vilpe

OPTYMALNA WENTYLACJA

Dach wrocławskiego magazynu i biura VILPE jest pierwszym wdrożeniem w Polsce. Cała powierzchnia hali 7R to 10000 m², system zainstalowano na części ok. 300 m². Pokrycie dachu stanowi membrana PVC, 15 cm izolacja z wełny mineralnej, folia paraizolacyjna i blacha trapezowa. Działanie VILPE Sense oparte jest na systemie czujników; w tym wypadku są to dwa czujniki RH wilgoci/temperatury w strefie izolacji dachu, jeden na zewnątrz oraz wentyla­torze dachowym VILPE. Wentylator reaguje na wzrost wilgotności w warstwach izola­cyjnych i przestrzeniach dachu poprzez zwiększenie intensywności wentylowania. Uzupełnieniem systemu są cztery niskociśnieniowe kominki Alipai, doprowadzające powietrze do izolacji dachowej, umożliwiające właściwą cyrkulację. Całość systemu spina stacja bazowa do komunikacji urządzeń. Dane z czujników przechowywane są w chmurze, co umożliwia dostęp nie tylko do aktualnych odczytów, ale także do historii zapisów. System automatycznego ostrzegania do­stępny w aplikacji VILPE Sense w kompu­terze lub telefonie zapewnia stałą kontrolę nad stanem budynku bez angażowania sprzętu i ekip dekarskich. Umożliwia także samodzielne ustawienie limitów alarmowych, bez potrzeby systematycznego sprawdzania odczytów.

© Vilpe

Monitorowana część dachu jak na razie okazuje się być bezproblemowa, historia odczytów nie wykazuje większych odchyleń od normy. Rejestruje zmiany wilgotności względnej i bezwzględnej na zewnątrz i w strukturach dachu oraz zmiany prędkości działania wentylatora.

Hala jest nowym obiektem, oddanym do użytku wiosną w 2021 r. Jednak, jakby na potwierdzenie wyników, wspominanych wcześniej, badań prowadzonych w Skandynawii, także i w tym przypadku doszło do uszkodzenia struktur dachu już w pierwszym roku użytkowania – mówi Andrzej Janusz, Dyrektor Generalny VILPE Poland. — W odległej części dachu, nieobjętej monitoringiem Sense, ekipa serwisująca urządzenia klimatyzacyjne pozostawiła po sobie nieporządek, w wyniku którego doszło do mechanicznego uszkodzenia membrany. Na skutek tych nieszczelności wystąpił przeciek do izolacji i do wnętrza budynku. Gdyby doszło do tego na obszarze monitorowanym przez VILPE Sense, analiza pomiarów wilgot­ności i temperatury dachu i jego otoczenia wykryłaby anomalie, a aplikacja wysłałaby alert do użytkownika. System pozwala na wykrycie nawet najmniejszych uszkodzeń, gdy tylko się pojawią — dodaje. — Ponadto, dzięki inteligentnemu algorytmowi sterującego pracą wentylatora, wilgoć jest szybko usuwana z kon­strukcji, co zapobiega dodatkowym uszko­dzeniom, a nawet redu­kuje ich skutki.

Na dachu siedziby VILPE we Wrocławiu, jeszcze przed końcem wakacji planowany jest kolejny etap instalacji. System wzbogacą dodatkowe czujniki; 4 szt. w strefie wentylowanej i 8 szt. w strefie niewentylowanej Będą to najnowszej generacji czujniki w formie łączników dachowych, pozwalające na zapis parametrów izolacji i analizę danych porównawczych wentylowanej i niewentylowanej części dachu.

6 RAZY WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ USUWANIA WILGOCI

Podobne wdrożenie, o charakterze porównawczym, przeprowadzone wiosną 2020 roku w budynku jednego z fińskich gimnazjów (Kronoby w Ostrobotni) potwierdziło skuteczność systemu VILPE Senseznaczącą przewagę w porównaniu z efektywnością kominków niskociśnieniowych. Ilość usuniętej wody przez wentylator była tu nawet 6 razy większa niż ta usuwana pasywnie. Na rozległej powierzchni dachu wydzielono obszar, na którym dla usprawnienia wentylacji, zastosowano system złożony z wentylatora dachowego VILPE ECo, czujników i jednostki sterującej. W ciągu miesiąca na testowanym obszarze system usunął 18 litrów wody, podczas gdy w tym samym czasie, na sąsiedniej części dachu, tradycyjna wentylacja pasywna usunęła tylko 3 litry wody.

Suma wilgoci usuwanej w ciągu miesiąca (g)

Całkowita akumulacja wilgoci w ciągu jednego miesiąca (liczba z poprzedniego dnia jest dodawana lub odejmowana od liczby z następnego dnia). System Sense usuwa więcej wilgoci (18 335 g = około 18 litrów) niż pasywna cyrkulacja powietrza
(3075 g = około 3 litry).

© Vilpe

OPTYMALIZACJA

System VILPE® Sense nie zatrzymuje naturalnej cyrkulacji powietrza, a raczej ją poprawia. Gdy wentylator dachowy pracuje na najniższych obrotach, cyrkulacja powietrza odpowiada cyrkulacji podciśnienia. Wraz ze wzrostem wilgotności w konstrukcjach zwiększa się intensywność ich wentylowania. Wentylator jest zawsze włączony, chyba że temperatura wynosi –7°C lub mniej. W tej temperaturze wentylator dachowy wyłącza się, aby nie wychłodzić nadmiernie konstrukcji. Algorytm sterujący pracą wentylatora dachowego został opracowany we współpracy z Fińskim Instytutem Techniki Budowlanej VTT w taki sposób, aby wentylowany obszar pozostawał jak najbardziej suchy i konstrukcje budynku utrzymywane były w dobrym stanie.

Jeśli zainteresowała Cię inteligentna wentylacja z VILPE® Sense, chcesz mieć spokój i pewność, że struktury Twojego dachu są bezpieczne, zadzwoń lub napisz: tel.: +48 71 740 26 23, biuro@vilpe.com

Czytaj więcej

Więcej informacji na stronie firmy Vilpe Poland Sp. z o.o. w portalu PdA.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE