Adam Grudzień

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Pracę w biurze architektonicznym łączy z nieustannym rozwijaniem wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii oraz zastosowania programowania przy projektowaniu architektonicznym. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z uczeniem maszynowym i możliwych zastosowaniach modeli sztucznych sieci neuronowych przy opracowaniu rozwiązań przestrzennych, technicznych i estetycznych.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE