Agata Łój

Pochodzę z Tarnówki — małej miejscowości w północnej części Wielkopolski. Od najmłodszych lat marzyłam, aby zostać architektką. Ukierunkowało to moje wybory życiowe, rozwijało zainteresowania i wrażliwość. Kontynuując edukację, po gimnazjum, wyjechałam do Włocławka. Ukończyłam Zespół Szkół Budowlanych zdobywając tytuł technika budownictwa. W celu realizacji marzeń wybrałam Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, gdzie zdobyłam tytuł inżyniera architekta na kierunku Architektura i Urbanistyka. Na studiach II stopnia wyjechałam na semestr do Portugalii w ramach programu Erasmus+. Następnie, ukończyłam studia na kierunku Architektura na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Po otrzymaniu dyplomu nadal pragnę rozwijać swoje umiejętności i wiedzę.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE