Agnieszka Chudy

Agnieszka Chudy jest absolwentką studiów magisterskich architektury i urbanistyki na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych oraz architektury krajobrazu na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologiczny w Szczecinie. Zajęła drugie miejsce w 12. edycji konkursu na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej „Zieleń w mieście” oraz otrzymała dyplom za udział w ogólnopolskim programie edukacji architektonicznej „Archi – przygody 2019”.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE