Agnieszka Myk

Studiuję architekturę na Wydziale Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej, gdzie w lutym 2022 roku zdobyłam tytuł inżyniera architekta. Uczestniczę w konferencjach naukowych oraz piszę artykuły pokonferencyjne. Swoje projekty studenckie lubię realizować na terenie Borów Tucholskich, z których pochodzę. Oprócz architektury interesuję się fotografią oraz lubię jeździć na wycieczki rowerowe.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE