Agnieszka Roś

Architektka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży w biurach w Szwajcarii, Izraelu i w Polsce. W 2018 roku obroniła dyplom magisterski na temat „Ciemność w Architekturze, architektura w ciemności. Projekt obserwatorium astronomicznego w Parku Ciemnego Nieba”, który otrzymał wyróżnienie w konkursie dyplomów magisterskich warszawskiego oddziału SARP, nominowany do licznych nagród krajowych oraz The Young Talent Architecture Award 2020 organizowanej przez fundację Miesa van der Rohe. Autorka tekstów kwartalnika architektonicznego „Rzut”. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie, doskonaląc warsztat zawodowy przy projektach w różnych skalach.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE