Anna Nowak

Studentka ostatniego roku studiów magisterskich z historii sztuki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Pracownik Muzeum Jana Pawła II w Centrum Nie lękajcie się. Czynny członek Koła Naukowego Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego, organizującego ogólnopolskie konferencje takie jak interdyscyplinarne Muzealia w konserwacji. Od dwóch lat stypendystka Stypendium rektora dla najlepszych studentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych praktykach zawodowych.
Interesuje się architekturą i urbanistyką socrealistyczną oraz popkulturą XX wieku.

INSPIRACJE
HYBRYD – producent opraw, modułów i systemów oświetlenia awaryjnego
Guardian Sun® – nowa gama wysokiej jakości szkieł dla jeszcze wyższego całorocznego komfortu użytkowników domów
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp