Barbara Kobusińska

Studentka architektury na Politechnice Gdańskiej. W 2020 roku zdobyła tytuł inżyniera-architekta. Obecnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia, realizując dyplom magisterski w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych na Politechnice Gdańskiej.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE
Seria Aria i Sonata Touch – nowoczesne łączniki od firmy OSPEL
Innowacyjne oświetlenie ewakuacyjne
Panele nadłóżkowe INMED wspomagające sprzęt szpitalny