Dawid Kątny

Dawid Kątny, absolwentk Politechniki Śląskiej. Jego dyplom zakwalifikował się do międzyuczelnianego konkursu na najlepszy dyplom z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE