Filip Gawin

Student 2 stopnia Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, studiował również w ramach programu Erasmus + na Budapest University of Technology and Economics oraz Università degli Studi di Genova.

Swoje praktyki studenckie odbył w najstarszym biurze architektonicznym na Węgrzech KÖZTI Architects w Budapeszcie. Uczestniczył w organizacji Pierwszej Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji SAUL- Senses in Architecture oraz był członkiem grupy studenckiej Interfaces. Laureat wielu konkursów architektonicznych krajowych oraz międzynarodowych.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE
Guardian Sun® – nowa gama wysokiej jakości szkieł dla jeszcze wyższego całorocznego komfortu użytkowników domów
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
HYBRYD – producent opraw, modułów i systemów oświetlenia awaryjnego